2020: Oikeus tulevaisuuteen

Vuoden 2020 lapsen oikeuksien teemana oli oikeus tulevaisuuteen. Se on sateenvarjoteema, jota voi lähestyä monen eri sopimusartiklan kautta.

Teeman valintaan vaikutti merkittävästi lasten ja nuorten kasvava huoli ympäristöstä, erityisesti ilmastonmuutoksesta. Vaikka lapsen oikeuksien sopimusta kirjoitettaessa ilmastonmuutoskeskustelu ei ollutkaan nykyisenlaajuista, on sopimuksessa huomioitu pilaantumaton ympäristö lapsen kasvuolosuhteiden turvaajana (24 artikla).

Haluamme erityisesti vahvistaa lasten ja nuorten uskoa paremman maailman rakentamiseen ja sitä kautta luoda tilaa myönteisille tulevaisuuskuville. Mitä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi voi tehdä omassa arjessa ja kotona, entä koulussa? Miten kunnat jo muuttavat toimintaansa hiilineutraaliksi, entä millaisia ratkaisuja tieteentekijät ovat löytäneet?

Jokaisella lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen

Lapsen oikeus elämään ja kehittymiseen (6 artikla) taas liittyy vahvasti oppimiseen ja unelma-ammatteihin, mutta myös esimerkiksi mielenterveyspalvelujen saatavuuteen, johon nuoret itse ovat useissa eri yhteyksissä toivoneet parannuksia. Perheitä tukemalla taas voidaan vahvistaa lapsen kasvuolosuhteita ja valaa uskoa tulevaan silloinkin, kun olosuhteet ympärillä kuormittavat vanhempia.

Lasten ja nuorten moninaisuus ja erilaiset kasvuympäristöt tuovat teemaan yhdenvertaisuusnäkökulman (2 artikla). Kenelle tulevaisuus näyttää valoisalta, kenen haaveiden edessä on tummia pilviä? Onko kotiseudulla työpaikkoja vielä silloin, kun itse on aikuinen ja haluaa perustaa sinne perheen? Ketä ensi viikkokin huolestuttaa niin paljon, etteivät voimat riitä pohtia pidemmälle? Miltä tulevaisuuden unelmat ja kuvat näyttävät eri puolilla maailmaa?

Tulevaisuudesta puhuminen entistä tärkeämpää

Koronaepidemia vahvisti entisestään tulevaisuudesta puhumisen tärkeyttä.  Lasten ja nuorten säätiön selvityksen (nuori.fi) mukaan yläkoululaiset ajattelevat tulevaisuutta nyt enemmän kuin aiemmin.

Nyt on entistä tärkeämpää, että pystymme varmistamaan, että myös koronaepidemian jälkeisessä Suomessa jokainen lapsi ja nuori uskaltaa unelmoida ja saa eväät rakentaa omanlaistaan tulevaisuutta.

#OikeusTulevaisuuteen #RättTillFramtiden

Saa unelmoida -banneri.