Euroopan neuvoston lasten oikeuksia koskevat suositukset

Euroopan neuvoston lasten oikeuksien ohjelma, strategia ja suositukset

Euroopan neuvoston 47 jäsenmaata sopivat vuonna 2005 Varsovan huippukokouksessa, että lapsia koskevat Euroopan neuvoston asiat integroidaan yhteen ja aloitetaan työ lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Tästä käynnistyi Euroopan neuvoston lasten oikeuksien ohjelma ”Building a Europe for and with Children” (englanniksi, coe.int), joka alkoi virallisesti huhtikuussa 2006 Monacon konferenssista (englanniksi, coe.int).

Euroopan neuvoston lapsiohjelma Building a Europe for and with children ja Euroopan neuvoston lapsen oikeuksien strategiat pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsiohjelman tavoitteena (englanniksi, coe.int) on sisällyttää lasten oikeudet läpileikkaavasti Euroopan neuvoston eri sektoreiden työhön ja tukea jäsenvaltioita kokonaisvaltaisessa lasten oikeuksien työssä yli ministeriörajojen ja poikkileikkaavasti ammatillista vuoropuhelua korostaen. Ohjelman kannalta keskeisiä ja tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat YK:n lapsen oikeuksien komitea, UNICEF, Euroopan komissio ja YK:n lapsiväkivaltaraportin toimeenpanoa seuraava erityisedustaja. Ohjelman tiimoilta tehdään tiivistä yhteistyötä myös monien kansalaisjärjestöjen ja niiden yhteenliittymien kanssa (esimerkiksi Eurochild (englanniksi, eurochild.org), ECPAT (englanniksi, ecpat.org) ja CRIN (englanniksi, crin.org)).

Lapsiohjelman ensimmäinen kausi oli vuosina 2006–2009, jolloin luotiin rakenteet lapsiasioiden koordinointiin järjestön sisällä ja toimintaohjelma lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle. Tuona ajanjaksona toteutettiin kaiken kaikkiaan 80 hanketta, joista keskeisimpiä olivat Compasito-ihmisoikeuskasvatusaineisto lapsille(englanniksi, coe.int) , “Through the Wild Web Woods” -nettipeli (englanniksi, wildwebwoods.org) , jonka tarkoituksena on opettaa turvallista netin käyttöä ja lapsen oikeuksia lapsille sekä ”Raise your hand against smacking” -kampanja ruumiillista kuritusta vastaan (englanniksi, coe.int).

Lapsiohjelman seuraava kausi käynnistyi syyskuussa 2008 konferenssissa Tukholmassa (englanniksi, coe.int). Ohjelmastrategiaksi muotoutui ”Provision, Protection and Participation for Children in Europe” (englanniksi, pdf) ja sitä toteutettiin vuosina 2009–2011. Toisen kauden strategian tavoitealueita olivat lasten osallisuuden edistäminen, lapsiystävällinen oikeudenkäyttö ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ. Erityisenä painopistealueena olivat haavoittuvassa asemassa olevat lapset. Tuona ajanjaksona valmistui muun muassa toimintalinjaukset lapsiystävälliseksi oikeudenkäytöksi (englanniksi, coe.int) ja myös lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vastainen kampanja “One in Five” käynnistyi (englanniksi, coe.int).

Vuosien 2012-2015 strategian Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 2012–2015 (englanniksi, coe.int) tarkoituksena oli tukea jäsenmaita Euroopan neuvoston lapsia koskevien sopimusten täytäntöönpanossa, vahvistaa lapsiystävällisten palvelujen kehittämistä ja toimia lapsiin kohdistuvan väkivallan vastustamistyössä. Tavoitteena oli erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lapsien oikeuksien turvaaminen sekä lasten osallisuuden edistäminen, jossa keskitytään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen jalkauttamiseen.

Vuonna 2016 käynnistyi seuraava strategiakausi, Council of Europe Strategy for the Rights of the child 2016–2021 (englanniksi, coe.int). Uusin strategiakausi on nyt käynnissä vuosille 2022–2027. Voit lukea lisää strategiasta Strategy for the Rights of the Child 2022–2027 (englanniksi, coe.int).

Ministerikomitea (englanniksi, coe.int) on Euroopan neuvoston päätöksentekoelin, joka hyväksyy Euroopan neuvoston suositukset. Euroopan neuvoston suositukset ohjaavat jäsenmaiden politiikkaa ja lainsäädäntöä.

Suosituksia, ohjeita ja materiaalia