Ihmisoikeuksien määräaikaistarkastelu (UPR)

YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR)

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR) on vuonna 2006 toimintansa aloittaneen YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla tarkastellaan säännöllisesti YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten toteutumista noin nelivuotisen tarkastelukierroksen aikana. Tarkastelukierroksen aikana käydään läpi kukin YK:n jäsenvaltio. Ensimmäinen tarkastelukierros suoritettiin vuosina 2008-2012.

UPR-tarkastelu on monivaiheinen prosessi, joka perustuu valtioiden väliseen vuoropuheluun tarkastelun kohteena olevan valtion ihmisoikeustilanteesta. Vuoropuhelussa muut jäsenvaltiot esittävät tarkasteltavan valtion valtuuskunnalle kysymyksiä ja suosituksia valtion ihmisoikeustilanteesta. Tarkastelun kohteena olevan valtion vuoropuhelu pohjautuu etukäteen laadittuihin asiakirjoihin kansallisesta ihmisoikeustilanteesta. Vuoropuhelun jälkeen tarkastelussa olleen maan tulee toimeenpanna hyväksymiään suosituksia soveltuvin osin.

Suomen ihmisoikeustilanne on ollut UPR-tarkastelussa kolme kertaa vuosina 2008, 2012 ja 2017. Neljäs tarkastelukierros alkoi vuonna 2022. Tarkastelun kansallisen raportin valmistelu- ja koordinointivastuu on ulkoministeriöllä, mutta myös muut tahot kuten kansalaisjärjestöt ovat osallistuneet raportin valmisteluun.

Tarkempia tietoja UPR-tarkasteluprosessista ja Suomea koskeva viimeisimmän UPR-tarkastelun aineisto ulkoasiainministeriön sivuilla (um.fi).