YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen sekä siihen liitettyjen valinnaisten pöytäkirjojen noudattamista ja niiden oikeuksien toteutumista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. Lapsen oikeuksien komitea on ylin sopimukseen liittyvä taho antamaan suosituksia siitä, millä tavalla sopimus tulisi toimeenpanna sopimusvaltioissa ja miten sitä tulisi soveltaa. Komitealla on myös raportointijärjestelmän kautta paras tuntemus ja tieto siitä, millaisia puutteita sopimuksen soveltamisessa on maakohtaisesti ilmennyt.

Lapsen oikeuksien sopimuksen ymmärtämiseksi ja sopimusvelvoitteiden oikeaa tulkintaa varmistamaan lapsen oikeuksien komitea on antanut yleiskommentteja (General Comments; GC) liittyen sopimuksen eri oikeuksiin. Sopimusta tulee lukea yhdessä yleiskommenttien ja komitean antamien maakohtaisten päätelmien, suositusten ja huomautusten (Concluding Observations to Member States; CO) kanssa. Merkitystä on myös komitean järjestämillä yleiskeskusteluilla (Days of General Discussion; DGD), joita komitea järjestää lapsen oikeuksiin liittyen ja jotka tähtäävät sopimuksen sisällön syvempään ymmärtämiseen. Sopsimusvaltioiden tulisi aktiivisesti ottaa niihin osaa ja myös seurata niiden tuloksena annettuja asiakirjoja.

Vaikka sopimusvaltiot eivät ole erikseen sitoutuneet noudattamaan komitean yleiskommentteja, niille tulee kuitenkin antaa merkittävä painoarvo sopimuksen tulkinnassa kansallisella tasolla. Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit ovat lapsen oikeuksien sopimuksen ymmärtämisen kannalta arvovaltaisimman ihmisoikeusinstanssin antamia.

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit on julkaistu komitean sivuilla muun muassa englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi. Lapsiasiavaltuutettu on käännättänyt osan yleiskommenteista suomeksi ja ne löytyvät alta.  Ruotsinkielisenä komitean yleiskommentit ovat luettavissa Ruotsin lapsiasiavaltuutetun sivuilla.

Yleiskommentit ja niiden suomennokset