Tiedote: Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmä haluaa eduskuntakeskustelun lapsiköyhyydestä

Tiedote 25.5.2016

Julkaisuvapaa heti

 

Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmä haluaa eduskuntakeskustelun lapsiköyhyydestä

Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmän johtokunta on jättänyt eduskunnan puhemiehistölle keskustelualoitteen lasten ja perheiden köyhyyden torjumisesta. Lapsen puolesta -ryhmä vastaanotti keväällä koko eduskunnalle tarkoitetun Köyhyys satuttaa lasta -vetoomuksen lapsiperheköyhyyden pysäyttämiseksi. Vetoomuksen takana on Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto, johon kuuluvat mm. Lastensuojelun keskusliitto, Kuntaliitto ja lapsiasiavaltuutettu. Tämä vetoomus halutaan tuoda tiedoksi koko eduskunnalle ajankohtaiskeskustelun kautta.

 

  • Monet suomalaiset kantavat huolta lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja toimeentulosta. Eduskunnassa ei kuitenkaan ole vielä tällä kaudella käyty laajempaa keskustelua lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä ja köyhyyden ehkäisystä, jolloin voitaisiin yhteistyössä pohtia ratkaisukeinoja tilanteen kohentamiseksi, toteaa ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kristiina Salonen.

Suomessa jopa 100 000 lasta elää pienituloisissa kotitalouksissa. Heikko-osaisuus periytyy usealla elämän osa-alueella, niin terveydessä kuin esimerkiksi koulutuksessakin, ja siirtyy helposti sukupolvelta toiselle.

  • Ihmisen hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa. Lapsuusiän olosuhteet vaikuttavat koko elämän terveyteen ja hyvinvointiin, muun muassa tulevaisuuden työkykyyn. Lapsen köyhyys voi vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa osallistua oman elinpiirinsä tavanomaiseen elämään, harrastuksiin ja muuhun vapaa-ajan toimintaan. Köyhä lapsi joutuu kokemaan usein osattomuutta ja ulkopuoliseksi jäämistä, mistä aiheutuu häpeän tunteita. Lapsi kantaa myös helposti vanhempien ja perheen toimeentulo-ongelmia harteillaan.
  • Maassamme on perheitä, joissa jo kolmas sukupolvi voi olla köyhä ja syrjäytynyt. Juuri näistä syistä eduskunnan lapsen puolesta -ryhmä haluaa nostaa asian keskusteluun, ryhmän puheenjohtaja Kristiina Salonen sanoo.

 

LISÄTIETOJA

Kristiina Salonen, 050 512 0010

Kari Kulmala, 050 513 2213

Aila Paloniemi, 050 511 3067

Johanna Karimäki, 050 512 1948

Katja Hänninen, 050 512 3325

Anders Adlercreutz, 044 0981221

Sari Essayah, 0400 252 999