Kolme teini-ikäistäilmeilevät hassusti kameralle ottaessaan kuvaa itsestään.

Lastensuojelun Keskusliitto kysyi 10–17-vuotiailta lapsilta ja nuorilta heidän käsityksiään lapsen oikeuksista ja lasten tilanteesta Suomessa sekä heidän kokemuksiaan osallisuudesta.

Kyselyyn vastasi alkuvuonna 2021 yhteensä 16 636 lasta ja nuorta. Vastausten pohjalta toteutettiin interaktiivinen Lapsen oikeudet lasten silmin -raportti. Raportti kertoo uudella, vuorovaikutteisella tavalla lapsen oikeuksien tunnettuudesta ja lasten ja nuorten näkemyksistä lasten tilanteesta Suomessa 2021.

Lue ja koe Lapsen oikeudet lasten silmin -kyselyraportti lskl.fissä