Tummaihoinen, iloinen, nuori tyttö istuu lattialla tietokone sylissään vaaleanpunaista taustaa vasten.

Kansallisen lapsistrategian verkkosivut siirtyvät osoitteeseen www.lapsistrategia.fi. Sivusto on alun perin toteutettu yhdessä Lapsen oikeuksien viestintäverkoston kanssa vuonna 2020. Lapsenoikeudet.fi jatkaa edelleen toimintaansa normaalisti.

Uuden lapsistrategia-sivuston sisältö säilyy toistaiseksi samansuuntaisena kuin aiemmin. Sivuston mukana uuteen osoitteeseen muuttavat myös lapsen oikeuksien verkkosivustolla sijainneet lapsistrategian blogit ja ajankohtaisuutiset.

“Lapsistrategian vakinaistuttua oli aika ottaa sivusto omaan haltuun”, sanoo kansallisen lapsistrategian erityisasiantuntija Emmi Pakkala. “Kansallinen lapsistrategia kiittää viestintäverkostoa erinomaisesta yhteistyöstä, jatkaa yhteistyötä lapsen oikeuksien viestintäverkoston kanssa ja toivoo voivansa palvella kävijöitä yhtä hyvin kuin ennenkin”, hän jatkaa.

Vuonna 2021 julkaistuun lapsistrategiaan on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen nykytila Suomessa sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi. Kansallinen lapsistrategia koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsistrategia perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lapsistrategian visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen Suomi, joka kunnioittaa lapsen oikeuksia. Se tarkoittaa vahvaa viestintää lapsen oikeuksista ja lapset huomioivista päätöksenteon rakenteista.

Lisätietoja:

Emmi Pakkala, kansallisen lapsistrategian erityisasiantuntija, 029 516 3398, emmi.pakkala@gov.fi