Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään tänä vuonna 15.–21.11.2021. Lapsen oikeuksien viestinnän teemana on tänä vuonna jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus hyvään kohteluun.

Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Lapsen tulisi persoonallisuutensa täysipainoisen ja sopusointuisen kehityksen vuoksi kasvaa perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä. Näin sanoo YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka on Suomessa tullut voimaan laintasoisena jo 30 vuotta sitten, vuonna 1991.

Lapsen oikeuksien viestinnän sekä marraskuussa vietettävän lapsen oikeuksien viikon 2021 teemana on lapsen oikeus hyvään kohteluun. Kouluissa, varhaiskasvatuksessa sekä vapaa-ajan toiminnoissa 15.–21.11.2021 järjestettävä teemaviikko kutsuu harjoitusten, tiedon ja oppimateriaalien kautta kiinnittämään huomiota siihen, että oikeus hyvään kohteluun toteutuu jokaisen lapsen ja kaikkien lapsiryhmien osalta. Teeman tunnisteina käytetään hashtageja #MullaOnVäliä #SullaOnVäliä.

Ihmisoikeudet kuuluvat yhdenvertaisesti kaikille ja jokaisen tulee kunnioittaa niitä. Aikuisten velvollisuus on opettaa lapsille, mitä ihmisoikeudet tarkoittavat, ja antaa omalla toiminnallaan esimerkkiä niiden kunnioittamisesta. Lapsellakin on paitsi oikeus saada suojelua ja hyvää kohtelua osakseen, myös velvollisuus kohdella toisia hyvin. Lapsen oikeuksien viikko 2021 kääntää katseen omista oikeuksista myös muihin. Se tarjoaa kouluihin ja varhaiskasvatukseen opetusmateriaalia ja käsittelytapoja empatian, syrjimättömyyden ja jokaisen oikeuksien huomioimiseksi.

Hyvä kohtelu on jokaisen asia

Ongelmien ennaltaehkäisy esimerkiksi empatiakasvatuksella ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelulla on kaikkein vaikuttavinta kiusaamisen vastaista työtä. Koulussa ja varhaiskasvatuksessa toteutettujen ennaltaehkäisevien toimien ja harjoitusten on todettu edistävän tehokkaasti lasten positiivista käytöstä toisiaan kohtaan. Opetuksella on suuri merkitys siinä, että lapsi kasvaa kunnioittamaan toista ihmistä ja tämän ihmisarvoa.

Kiusaaminen kouluissa on kouluterveyskyselyn mukaan viime vuosina vähentynyt, mutta edelleen liian moni lapsi ja nuori saa osakseen huonoa kohtelua. Muita useammin kiusaamista ja kaltoinkohtelua kokevat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kodin ulkopuolelle sijoitettuna olevat, ulkomaalaistaustaiset sekä eri tavoilla toimintarajoitteiset lapset ja nuoret. Syrjintä loukkaa lapsen ihmisarvoa. Turvaton ja epäystävällinen ympäristö muodostaa kynnyksen lapsen kasvamiselle yhteiskunnan jäseneksi.

Suurin osa lapsista ja nuorista kokee, että heitä kohdellaan yleensä hyvin, mutta eivät kaikki. Tyttöjen ja poikien kokemus hyvästä kohtelusta oli yhdenmukainen: 78 % koki saavansa yleensä osakseen hyvää kohtelua, 5 % ei kokenut saavansa, 17 ei osannut vastata. Muuksi kuin tytöksi tai pojaksi itsensä identifioivien kokemus oli merkittävästi kielteisempi kuin muilla. Heistäkin hyvää kohtelua kokee saavansa yleensä osakseen hieman yli puolet, 52 %, mutta jopa 15 prosentilla kokemus on päinvastainen ja 33 % ei osaa vastata. Lastensuojelun Keskusliiton kyselyyn 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille tammi-helmikuussa 2021 vastasi yhteensä 16 636 lasta ja nuorta.

Kuka tahansa voi osallistua

Lapsen oikeuksien viestinnän teema näkyy järjestöjen, valtion, kuntien, seurakuntien ja vapaa-ajan toimijoiden toiminnassa pitkin vuotta. Teemaviikon järjestää Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja ohjaa lapsiasiavaltuutettu. Viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa.

Lapsen oikeuksien teemaviikon tapahtumia voi järjestää kuka tahansa esimerkiksi kerhoissa, harrastuksissa tai erilaisissa tempauksissa. Tapahtuman sisällön tulisi sopia Lapsen oikeuksien viikon teemaan. Jos sinä haluat järjestää teemaviikon tapahtuman tai tuoda lapsen oikeutta hyvään kohteluun esille omassa toiminnassasi, ota yhteyttä Lastensuojelun Keskusliittoon.

Koulut ja varhaiskasvatusyksiköt voivat jo ilmoittautua mukaan Lapsen oikeuksien viikon verkkosivustolla: https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/ilmoittaudu-mukaan/. Osallistuminen on ilmaista, eikä ilmoittautuminen sido mihinkään. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja uutiskirjeitse.

Kutsumme jokaista lasten parissa työskentelevää, vanhempaa, mediaa ja ennen kaikkea lapsia itseään pohtimaan, miten haluamme tulla itse kohdelluksi, ja miten kohtelemme muita.

Lisätietoja:

  • Johtaja (viestintä ja vaikuttaminen) Juuli Hurskainen, juuli.hurskainen(a)lskl.fi, p. 050 3533 480
  • Erityisasiantuntija Ira Custódio, ira.custodio(a)lskl.fi, p. 050 591 8525