Turkoosilla taustalla käsi pitelee megafonia, josta tulee keltainen laajeneva värialue ja tekstit "lapsen oikeudet" sekä "barnets rättigheter".
Suomi oli alkuviikosta YK:n lapsen oikeuksien komitean kuultavana. Kuulemisen perusteella komitea arvioi lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Maata koskevat päätelmät ja suositukset komitea antaa kuun vaihteessa. Lastensuojelun Keskusliitto matkusti Geneveen seuraamaan kuulemistilaisuutta.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on kuullut Suomen valtion delegaatiota tällä viikolla Genevessä. Kahden päivän ajan kestäneen kuulemistilaisuuden aikana lapsen oikeuksien toteutumisen tilannetta Suomessa käsiteltiin laajasti muun muassa imetyksen, ilmastonmuutoksen, vähemmistöjen ja alueellisen eriarvoisuuden näkökulmista.

Komitea on kerännyt tietoa lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa muun muassa valtion raportilla. Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi kansalaisyhteiskunnan niin sanotun vaihtoehtoisen raportin laatimista komitealle. Lisäksi oman raporttinsa ovat toimittaneet mm. lapsiasiavaltuutettu ja Ihmisoikeuskeskus.

Suomea koskevat päätelmät ja suositukset komitea antaa touko-kesäkuun vaihteessa. Näiden toimeenpano on hallituksen tehtävä.

Lisätietoja ja linkkejä: