Käsi piirtää liitutaululle listaa, jossa lukee lapsen oikeudet ja barnets rättigheter.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on antanut Suomelle suosituksensa koskien lapsen oikeuksien määräaikaisraportointia. 2. kesäkuuta annetuissa suosituksissa tunnistetaan myönteisiä kehityskulkuja, sekä kehotetaan kiinnittämään huomiota eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamiseen.

Komitea kiinnittää suosituksissaan runsaasti huomiota eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamiseen sekä lasten kaltoinkohteluun. Suositukset sisältävät toimenpiteitä mm. syrjinnänvastaisen työn vahvistamiseen, lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseen sekä köyhyysriskissä ja sijaishuollossa elävien lasten, vammaisten lasten sekä turvapaikanhakija- ja pakolaislasten oikeuksien edistämiseen.

Komitea antoi suosituksia myös lapsen oikeuksien vahvempaan huomioimiseen koskien ilmastonmuutoksen vaikutuksia, digitaalisia ympäristöjä sekä tilastointia ja lapsibudjetointia.

Lue lisää: