Torjuntapakkaus

Lapsiperheköyhyyden torjuntapakkaus

Lapsiperheköyhyyden torjuntapakkaus on päättäjille suunnattu infopaketti lapsiperheiden köyhyydestä Suomessa. Lapsiperheköyhyyden torjuntapakkaus sisältää tietoa päätöksenteon tueksi. Mukana on myös esimerkkejä järjestöjen tarjoamasta käytännön tuesta lapsiperheille.

Lapsiperheköyhyyden torjuntapakkauksen materiaalit:

Lapsiperheköyhyyskatsaus (MLL, pdf)

Martat tukevat lapsiperheiden arkea (Twitter)

Talous tasapainossa -pdf

Kesäleiri.fi-pdf

Lapsen ääni 2015 -raportti (Pelastakaa Lapset, pdf)

Ohjeita ja näkökulmia lapsivaikutusten ennakkoarviointiin kunnan päätöksenteossa (UNICEF, pdf)

LAVA Lapsivaikutusten arviointi -esite (Suomen ev.lut kirkko, pdf)

Eväitä elämälle, tukea lasten koulunkäyntiin ja harrastuksiin (Pelastakaa Lapset)

Vanhempien eron ABC (Yhden vanhemman perheiden liitto, pdf)