Lapsiperheköyhyyden torjuntapakkaus

 Torjuntapakkaus

Lapsiperheköyhyyden torjuntapakkaus

Lapsiperheköyhyyden torjuntapakkaus on päättäjille suunnattu infopaketti lapsiperheiden köyhyydestä Suomessa. Lapsiperheköyhyyden torjuntapakkaus sisältää tietoa päätöksenteon tueksi. Mukana on myös esimerkkejä järjestöjen tarjoamasta käytännön tuesta lapsiperheille.

Lapsiperheköyhyyden torjuntapakkauksen materiaalit:

Lapsiperheköyhyyskatsaus (MLL, pdf)

Martat tukevat lapsiperheiden arkea (Twitter)

Talous tasapainossa -pdf

Kesäleiri.fi-pdf

Lapsen ääni 2015 -raportti (Pelastakaa Lapset, pdf)

Ohjeita ja näkökulmia lapsivaikutusten ennakkoarviointiin kunnan päätöksenteossa (UNICEF, pdf)

LAVA Lapsivaikutusten arviointi -esite (Suomen ev.lut kirkko, pdf)

Eväitä elämälle, tukea lasten koulunkäyntiin ja harrastuksiin (Pelastakaa Lapset)

Vanhempien eron ABC (Yhden vanhemman perheiden liitto, pdf)