Vetoomus ja mediakampanja

Köyhyys satuttaa lasta

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Vuoden 2015 viestintäteemana on lapsiperheiden köyhyys Suomessa. Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto haastaakin kaikki mukaan osallistumaan vetoomukseen. Vetoomus tullaan luovuttamaan päättäjille lapsi- ja perhejärjestöjen seuraavassa tapaamisessa eduskunnassa.

Yli 100 000 Suomessa asuvaa lasta elää pienituloisissa kotitalouksissa. Yksinhuoltajaperheissä pienituloisuusaste on lähes kolminkertainen kahden vanhemman perheisiin verrattuna.

Lapsiperheiden köyhyyttä ei tule vähätellä, sillä köyhyys vaikuttaa kielteisesti lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Köyhyys aiheuttaa ulkopuolisuuden kokemuksia ja häpeää sekä lisää mielenterveysongelmia. Köyhyydessä elävät lapset ja nuoret kokevat eniten osattomuutta ja syrjäytymistä.

Valtion ja kuntien toimenpiteillä ja taloudellisilla päätöksillä on erittäin kauaskantoiset heijastukset perheiden, lasten ja nuorten elämään, hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Vetoomuksen tarkoituksena on muistuttaa päättäjiä siitä, että lapsiperheiden köyhyyteen Suomessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä.

Vetoomus on suljettu. Kiitos kaikille allekirjoittaneille!

Mediakampanja

Valveen elokuvakoulun lapset ja nuoret suunnittelivat ja toteuttivat videospotteja lapsiperheköyhyys-teemasta. Videospotteja nähdään myös Yle TV1 -kanavalla Lapsen oikeuksien viikolla.