Turvallisuus on… -kirjoituskilpailun rekisteriseloste 

Tämä rekisteriseloste koskee Lastensuojelun Keskusliiton ja Lapsen oikeuksien viestintäverkoston järjestämää Turvallisuus on… -kirjoituskilpailua. Kilpailutekstejä ja tietoja kerätään 1.4.–30.4.2022 välisellä ajalla. Rekisteriin kerätään kilpailutekstejä sekä osallistujien ja heidän yhteyshenkilöidensä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä kirjoituskilpailun järjestämiseksi.

Henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjä

Lastensuojelun Keskusliitto
Armfeltintie 1
00150 HELSINKI
Puh. 050 411 2380

Tästä rekisteristä vastaava henkilö

Auli Laine
Sähköposti: auli.laine(a)lskl.fi

Rekisterin nimi

Turvallisuus on… -kirjoituskilpailun osallistujat ja yhteyshenkilöt

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin avulla ylläpidetään kirjoituskilpailuun osallistuneiden, heidän opettajiensa ja/tai huoltajiensa yhteystietoja. Rekisterin avulla tiedotetaan kilpailuun liittyvistä asioista ja kerätään yhteystietoja, jotta palkittaviin voidaan olla yhteydessä.

Rekisteröidyt tiedot

Henkilötietojen tallentaminen rekisteriin ja tietojen hyödyntäminen rekisterinpitäjän toimesta perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
Rekisteriin kirjataan lasten ja nuorten tekemät kirjoitukset. Kilpailuun osallistuvilta lapsilta ja nuorilta kirjataan lisäksi henkilötietoja: koko nimi, ikä ja koulun nimi. Yhteyshenkilöltä (esim. vähintään 15.v nuori, huoltaja tai opettaja) kirjataan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Voittajalta pyydetään lisäksi erikseen verokortti ja kaikilta rahapalkinnon saavilta tilitiedot. Näitä ei kirjata rekisteriin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin syöttää kilpailuun osallistuva henkilö itse, ohjaava opettaja, osallistujan huoltaja tai muu vastuutaho WordPressin Gravity Forms -lomakkeella Lapsenoikeudet.fi -verkkosivuston kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja, kuten ikä, voidaan luovuttaa Lapsen oikeuksien viestintäverkoston sisällä kilpailun tuomaristolle tekstien arvioimista varten. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Lastensuojelun Keskusliiton henkilöstölle palkintojen toimittamista ja tiedottamista varten.

Kirjoitusten osalta Lastensuojelun Keskusliitto varaa oikeuden siihen, että kokonaisia kirjoituksia, osia kirjoituksista ja lasten ajatuksia turvallisuudesta voidaan tuoda esille anonyymisti lapsen oikeuksien viestinnässä. Kirjoitusten sisältöä ja lasten ajatuksia turvallisuudesta voidaan lisäksi anonyymisti analysoida ja koota yhteen sekä julkaista Lastensuojelun Keskusliiton julkaisuissa.

Keskusliitto julkaisee kilpailun kolme parasta kirjoitusta kokonaisuudessaan anonyymisti Lapsenoikeudet.fi -verkkosivuilla. Mikäli kirjoittaja haluaa kuitenkin julkaista tekstinsä omalla nimellään, asiasta sovitaan erikseen kirjoittajan ja hänen huoltajansa kanssa.

Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti talletetut tiedot: Tiedot tallennetaan WordPress -julkaisujärjestelmän Gravity Forms lomaketyökalulla. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä käyttäjillä ja teknisellä tuella, joka on verkkopalvelun tarjoaja Aucor Oy/Generaxion Oy. Sivuston ajan tasalla olevasta tietoturvasta vastaa Aucor/Generaxion Oy. Käyttäjillä on omat käyttäjätunnukset sekä salasanat. Tietojen säilytysaika on 6kk kilpailun päättymisen jälkeen. Määräajan tultua täyteen Lastensuojelun Keskusliitto hävittää tiedot lopullisesti poistamalla tiedot järjestelmästä.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa. Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista sitten, kun se on mahdollista.

Siirry kirjoituskilpailun sivuille