Lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Miten lapset itse toivoisivat päättäjien huolehtivan heidän oikeuksistaan seuraavien 30 vuoden aikana? Juhlavuoden huipentumana sata lasta eri puolilta Suomea valtaa valtioneuvoston 20.11.2019 ja työskentelee yhdessä ministereiden ja virkamiesten kanssa Lasten tahto -julistuksen parissa.

Lapsen oikeuksien päivänä järjestettävään Valtioneuvoston valtaus -tempaukseen osallistuu sata 5-17 -vuotiasta lasta eri puolelta Suomea, viisitoista ministeriä, valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja nelisenkymmentä virkamiestä.

He työskentelevät yhdessä kuudessa työpajassa, joiden aiheina ovat ilmastokysymykset, hyvä elämä, oppiminen, turvallisuus sosiaalisessa mediassa, talous ja päätöksenteko sekä ilon ja ylpeyden aiheet Suomessa.

Lapset pitävät päivän aikana myös Lasten istunnon, jossa laaditaan Lasten tahto -julistus valtioneuvostolle. Istunto striimataan valtioneuvoston kanavista ja sitä voi seurata livelähetyksenä osoitteesta https://www.facebook.com/events/490868628441233/. Lasten tahto -julistus julkaistaan jälkikäteen.

65 % lapsista on sitä mieltä, että aikuiset tekisivät parempia päätöksiä, jos ottaisivat lasten mielipiteet huomioon (LSKL 2017). Lapsen oikeus osallisuuteen on yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen peruskivistä: lapsen mielipide tulee aina kuulla ja hänelle on varattava mahdollisuus sen kertomiseen. Myös Suomen perustuslaki edellyttää, että lasten on saatava ilmaista näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea vahvistamaan lasten osallistumisjärjestelmiä.

– Lapset ovat tärkeitä yhteiskuntamme jäseniä, ja heillä on oikeus tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Lapsilla on merkittävä rooli yhteiskuntamme kehittämisessä, ovathan he tulevaisuuden päättäjiä, kommentoi pääministeri Antti Rinne.

– Aikuisten pitäisi kuunnella lapsia enemmän, koska lapset ovat tärkeitä ja lasten mielipiteitä pitää kuunnella, sanoo kuudesluokkalainen Aatu Järvenpää Pateniemen koulusta Oulusta. Aatun luokka osallistuu valtioneuvoston valtauksessa työpajaan, jossa käsitellään turvallisuutta sosiaalisessa mediassa.

– Niin ja siksi, että lapsilla voi olla erilainen näkökulma asioihin, täydentää luokkakaveri Jaakko Lankila.

Amna Al-Rahal Helsingin yhteislukiosta on sitä mieltä, että lapset ja nuoret saattavat olla fiksumpiakin kuin vanhemmat. Hänestä on siistiä päästä mukaan valtioneuvoston valtaukseen. Amna työskentelee valtioneuvoston valtauksessa työpajassa, jossa mietitään, mihin nuorten näkökulmasta valtion varoja tulisi käyttää ja millä keinoin nuoria voitaisiin kuunnella päätöksenteossa.

– Se tuntuu siltä, että meitä nuoriakin kuunneltaisiin ja on aina mukava tunne tulla kuulluksi. Pääsemme ehdottamaan asioita ja kertomaan omia mielipiteitä, mikä on aina kivaa!

Valtioneuvoston valtaus -tempauksella halutaan nostaa esille YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlavuotta sekä lapsen oikeutta osallistua ja tulla kuulluksi. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin käyttöön otettu ihmisoikeussopimus. Se on ratifioitu kaikissa maailman maissa paitsi Yhdysvalloissa. Suomessa lapsen oikeuksien sopimus on ollut voimassa laintasoisena vuodesta 1991 alkaen.

Valtioneuvoston valtauksen ohjelma:

Klo 11.15
Kokoontuminen Säätytalolla ja siirtymä valtioneuvoston linnaan

Klo 12.00
Valtioneuvoston valtaus 4. kerroksen portaikossa

Klo 12.15-13.45
Työpajat

Ilmastotyöpaja – Oikeus puhtaaseen elinympäristöön ja tulevaisuuteen

Hyvä elämä – Oikeus hyvään elämään, kasvuun ja kehitykseen

Miten haluaisin oppia ja opiskella? – Oikeus oppia

Turvallisesti somessa – Oikeus turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan/oikeus osallistua

Rahapaja: mihin valtion tulisi käyttää rahaa? – Oikeus osallistua ja oikeus saada osuus yhteiskunnan voimavaroista

Ilon ja ylpeyden aiheet Suomessa lasten näkökulmasta – Oikeus hyvään arkeen

Klo 12.45-13.45
Lasten istunto valtioneuvoston istuntosalissa (striimataan)

Lapset valmistelevat Lasten tahto -julistuksen.

Klo 13.45-14.15
Välipala

Klo 14.15-15.00
Päivän yhteenveto ja vallan takaisin luovutus, Lasten tahto -julistuksen luovutus

Tapahtuman järjestää Lapsen oikeuksien viestintäverkosto yhteistyössä Lastensuojelun KeskusliitonItsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan sekä valtioneuvoston kanssa.

Tiedotusvälineiden on mahdollista kuvata ja tehdä haastatteluja tapahtuman aikana. Median tulee ilmoittautua ennakkoon tämän linkin kautta. Toivomme mahdollisuuksien mukaan etukäteissuunnitelmaa kuvattavista työpajoista ja paikoista. Sisäänkäyntiohjeistus lähetetään ilmoittautuneille.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Juuli Hurskainen, Lastensuojelun Keskusliitto,
p. 050 3533 480 (lapsen oikeudet 30 vuotta, lasten haastattelupyynnöt)

Viestintäpäällikkö Kirsi Campello, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö,
p. 040 630 1633

Tuotantopäällikkö Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, valtioneuvoston kanslia,
p. 050 329 42 83 (tapahtuman koordinointi ja käytännön järjestelyt)

Viestintäavustaja Tiina Varhee, valtioneuvoston kanslia,
p. 050 4704353 (mediayhteistyö)

Viestintäasiantuntija Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia,
p. 050 470 6965 (kuvausasiat)

Lue lisää:

www.lapsenoikeudet.fi