Lapsen oikeuksien viikko on kouluille suunnattu toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien tunnettavuutta oppilaiden, opettajien ja kouluhenkilökunnan keskuudessa yhteisen tekemisen kautta. Tämän vuoden teemana on lapsen oikeus olla oma itsensä.  

Henkilökohtaisesti minulle oikeus olla oma itsensä tarkoittaa sitä, että voin vapaasti ilmaista itseäni kuitenkaan loukkaamatta toisten mielipiteitä. Itsensä ilmaiseminen sen sijaan tarkoittaa minulle sitä, että voin pukeutua, käyttäytyä, kommunikoida, olla uskontovapaa ja viettää aikaa haluamallani tavalla. Jossakin tilanteissa voi kuitenkin käydä niin että lapsi ei uskallakaan olla oma itsensä.  

Olla oma itsensä ei ole aina vaivatonta

Olla oma itsensä on jokaisen lapsen oikeus. Lapsi saa ilmaista omia mielipiteitä itseään mukavalta tuntuvalla tavalla toisten oikeuksia loukkaamatta niin vapaa-ajalla kuin koulussakin. Vaatetyyli, koulutarvikkeet, lempioppiaineet ja monet muut kouluun liittyvät asiat voivat toimia lapsen tapana ilmaista itseään. Uskonto tai kulttuuri voivat olla myös suuri osa lapsen identiteettiä. Kuitenkin olen joutunut itsekin näkemään sen, että monet lapset eivät uskalla tai halua olla oma itsensä koska pelkäävät joutua syrjinnän kohteeksi.

Syrjinnän kohteeksi on helppo joutua, jos kuuluu ryhmään, johon kohdistuu helposti ennakkoluuloja ja stereotypioita. On myös suuri riski joutua syrjityksi, jos erottuu joukosta eikä kulje massan mukana. Syrjintää tapahtuu päivittäin aikuisten nenien edessä niinkin näkymättömästi, ettei uhri itse edes huomaa joutuvansa syrjityksi.  

Tietoisuuden lisääminen avartaa

Tästä kaikesta seuraa alkuperäinen ajatukseni siitä, että jokaisen lapsen pitäisi tietää, että heillä on oikeus olla oma itsensä. Tiedon jakamiseen toimii mielestäni hyvin lapsen oikeuksien viikko. Yksikin oppitunti voisi auttaa lapsia sekä aikuisia ymmärtämään syrjinnän haitat ja avartaa heidän käsityksensä omista oikeuksistaan. Jokaisen lapsen kuuluu tietää mikä on oikein ja mikä väärin sekä miksi heillä on oikeuksia tiettyyn hyvään ja oikeudenmukaiseen kohteluun.  

Myös vanhempien vastuulla on kannustaa lapsia heidän aikeissaan ja identiteetin muodostumisessa. Syrjinnästä kärsivä lapsi voi helposti sulkeutua omiin ajatuksiinsa, tuntea turvattomuutta ja voida huonosti monin eri tavoin. Perhe- ja ystäväsuhteissa kannustaminen ja ymmärtäminen ovat sen takia tärkeitä. Kouluympäristössä opettajien kuuluu olla huomaavaisia ja ymmärtäviä jotta pienestäkin huonosta kohtelusta tai syrjinnästä vältyttäisiin. 

Lapsen oikeuksien viikko laajentaa lasten tietoisuuden heidän omista oikeuksistaan ja kannustaa olemaan oma itsensä. Me kaikki voimme myös omalta osaltamme arvostaa jokaisen oikeutta olla oma itsensä vuoden jokaisella viikolla.  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *