Lasten oikeuksien sopimus nojaa vahvasti siihen, että kaikille lapsilla on oikeus mielipiteen ilmaisuun kaikissa lasta itseään koskevissa asioissa sekä vapaus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoja lapsen valitsemassa muodossa.  Sopimus antaa oikeuden lapselle ajatusten vapauteen sekä näkemysten ilmaisuun. Lapsen ilmaisemat mielipiteet on huomioitava lapsen ikä- ja kehitystason mukaisesti (Lasten oikeuksien sopimus, artiklat 12 ja 13). Lapsen mielipiteiden kuulemista ja selvittämistä olisikin hyvä lähestyä, paitsi viralliseen päätöksentekoon liittyvinä tilaisuuksina ja erikseen toimeenpantavana menettelynä, myös kuulumisten vaihtona ja erityisesti päivittäisenä kiinnostuksen osoittamisena lasta ja lapsen elämää kohtaan.

Lapsen eri elämävaiheisiin liittyvät yhteisöt tarjoavat useita mahdollisuuksia kuulla lapsen toiveet ja aloitteet sekä tarjota lapselle samalla hänen itsetuntoonsa positiivisesti heijastuvia kuulluksi tulemisen kokemuksia. Päiväkodilta tulleessa viikkokirjeessä pyydetään lapsia tuomaan mieleisiään satukirjoja lukutuokioon ja ohjelmassa on leivontapäivä, jota lapset ovat ehdottaneet.  Lasta hakiessani hoitaja kumartuu lapseni puoleen ja kysyy häneltä, miten päivä on mennyt. Oppilaskunta osallistuu aktiivisesti koulun toiminnan kehittämiseen ja oppilaiden aloitteesta on syntynyt välituntikahvio sekä kuukausittainen Maineteko-palkinto. Henkilökohtaiset oppimistavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja vanhemman kanssa, jolloin lapsi saa itsekin määritellä omia oppimisen tavoitteitaan. Kouluviikko käynnistyy kuulumiskierrokselle, jossa jokainen oppilas saa kertoa viikonlopun kuulumiset muille ja samalla vahvistetaan yhteisöön kuulumisen kokemusta.

Lapsella on oikeus näkemysten ilmaisuun pitää sisällään myös oikeuden saada tietoa lasta koskevista päätöksistä, toimenpiteistä ja suunnitelmista sekä tietoa tuen ja avun mahdollisuuksista. Esimerkiksi osa vanhempien ero kokeneista lapsista kertoo tunteneensa hämmennystä siitä, että muutokset perheessä vain tapahtuivat eikä kukaan ei kertonut lapselle, mitä tulee tapahtumaan, saati kysynyt lapsen ajatuksia tilanteesta. Myöskään tukea ei aina, vaikkapa erotilanteessa, tarjota perheen lapsille. Ulkopuolelle jättäminen perheessä tapahtuvista muutoksista voi olla aikuisten mielestä lapsen suojelua, mutta samalla lapsen yksilöllinen kokemus tilanteesta voi tulla ohitetuksi.

Lapsen näkemysten selvittämiseen ja kuulemiseen liittyy pulmia, silloin jos lapsen mielipide asettuu vastakkain aikuisen esittämien toiveiden ja tahdon kanssa. Lapsen lojaliteettiin vedoten perustellaan sitä, että lasta tulee suojella joutumasta vanhempien riitojen ratkaisijaksi eikä lapsen tulisi joutua valitsemaan puoltaan vanhempien välillä tai perustelemaan sanomisiaan vanhemmilleen. Lapsi on alaikäisyytensä nojalla oikeutettu erityiseen suojeluun. Lapsen suojeleminen ja kuuleminen eivät voi kuitenkaan olla toisilleen vastakkaiset todellisuudet vaan niiden tulisi voida toteutua yhtä aikaa. Lapsella on myös oikeus olla ilmaisematta mielipidettään käsillä olevaa asiaa ratkaistaessa. Lapsen tulee voida luottaa siihen, että aikuiset, joko vanhemmat tai vanhemmat yhdessä ammattilaisten kanssa, osaavat tehdä juuri hänen elämäntilanteeseensa sopivat ratkaisut.

Lapseni totesi minulle tässä taannoin, että ”Kuule, äiti, tiedätkö, että lapsikin on ihminen.” Voisiko tätä blogia osuvammin päättää. Lapsella on oikeus mielipiteen ilmaisuun ja ajatusten vapauteen ihmisyyden nojalla. Lapset ja nuoret ovat valmiit kertomaan ajatuksistaan ja näkemyksistään, jos me aikuiset olemme valmiit niitä kuuntelemaan. Onko enemminkin kyse siitä, että meidän aikuisten tulee luoda läsnäolon hetkiä ja (työ)käytäntöjä, jotka mahdollistavat lapsen kuuntelemisen ja hänen näkemyksensä huomioimisen. Lapsen kuunteleminen auttaa lasta rakentamaan ymmärrystä siitä, millainen hän on ja miten hän elää suhteessa muihin ihmisiin. Lapsen osakseen saamat hyvät kokemukset siitä, että saan ääneni kuuluviin ja voin vaikuttaa omaan elämääni liittyviin asioihin ja ratkaisuihin rakentaa samalla mahdollisuuksia tulevien sukupolven lasten mielipiteiden ja näkemysten huomioimiselle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *