Lastenviikko on marraskuun lopulla vietettävä Kansallisen Lastenliiton organisoima teemaviikko. Lastenviikon aikana järjestetään lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja tempauksia joka puolella Suomea ja tuodaan esille erilaisia harrastusmahdollisuuksia.

Mikä Lastenviikko?

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 ja sopimus on ollut Suomessa voimassa laintasoisena vuodesta 1991. Lapsen oikeuksien juhlapäivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Kansallinen Lastenliitto on jo vuodesta 2014 alkaen nostanut esille lapsen oikeudet ja viettänyt marraskuun lopulla kokonaista teemaviikkoa lasten kunniaksi. Tänä päivänä Lastenviikkoa juhlitaan jo useiden järjestöjen voimin.

Lastenviikon aikana järjestetään lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja tempauksia joka puolella Suomea sekä kampanjoidaan sosiaalisessa mediassa. Viikon aikana pidetään esimerkiksi erilaisia tapahtumia, kaverikertoja kerhoissa sekä muita pop up-tempauksia. Jokainen lasten ja nuorten kanssa töitä tekevä järjestö tai muu toimija voi osallistua Lastenviikkoon järjestämällä omaa ohjelmaa.

Lastenviikolla on omat nettisivut sekä sosiaalisen median tilit, kuten Facebook ja Instagram. Viikon tunnuslauseena on ”Lapsella on oikeus harrastaa” ja sen aihetunnisteet sosiaalisessa mediassa ovat  #harrastan ja #lastenviikko.

Harrastustoimintaa ympäri Suomen

Lastenviikolla tuodaan esille lasten oikeuksien lisäksi myös erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Kannustamme järjestöjä ja muita toimijoita pitämään avoimia ovia tai kaverikertoja omissa harrastuskerhoissaan, jotta uusia aktiviteetteja on mahdollisuus kokeilla helposti ja ilman paineita. Lisäksi Lastenviikolla pidettävien tapahtumien kautta tehdään näkyväksi erilaisia ajanvietteitä kaikenikäisille.

Harrastamisen teema näkyy Lastenviikon aikana myös sosiaalisessa mediassa. Tärkein kampanja on Instagramissa marraskuussa pidettävä #harrastan -kuvahaaste. Kilpailuun voi osallistua postaamalla oman harrastuskuvan aihetunnisteilla #harrastan ja #lastenviikko. Kilpailuun voi osallistua myös ryhmänä! Lastenviikon kampanjoihin ja tapahtumiin saadaan arvottavaksi erilaisia palkintoja yhteistyökumppaneilta, joten osallistujilla on mahdollisuudet huikeisiin palkintoihin.

Tekemistä jokaiselle

Lastenviikkoa varten tehdään vuosittain materiaalipaketti, josta löytyy ideoita monenlaiseen tekemiseen yksi, kaksin tai ryhmässä. Kyseistä materiaalipakettia sekä muita Lastenviikon nettisivuilta löytyviä materiaaleja voi käyttää esimerkiksi kerho- tai iltapäivätoiminnassa tai kotona perheen kanssa. Materiaalien kautta pyritään hauskan tekemisen ohella helpottamaan lasten oikeuksista puhumista.

Lastenviikon tapahtumiin ja muihin tempauksiin osallistumalla lapsi tai nuori saattaa löytää itselleen uuden harrastuksen tai mielenkiinnon kohteen. Ennen kaikkea haluamme ja toivomme, että tärkeän aiheen ohella saamme jaettua hyvää mieltä, uusia ideoita ja mukavaa tekemistä!

”Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.”

– Lapsen oikeuksien sopimus, 31 artikla.

www.lastenviikko.fi
Facebook: @lastenviikko
Instagram: @lastenviikko
Twitter: @lastenviikko1