Miten turvataan vauvan oikeudet turvalliseen kasvuun ja kehitykseen jo kohdussa? Kohtuvauvan näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että vauva on jo ennen syntymään vanhempien mielessä. Vauvan ja vanhemman välinen varhainen kiintymyssuhde alkaa muodostua jo raskausaikana. Vauvan hyvinvoinnin kannalta ja varhaisen vuorovaikutuksen onnistumiselle on keskeistä, että äiti kykenee pohtimaan ja ymmärtämään oman ja vauvansa käyttäytymisen takana olevia mielentiloja. Vanhem­man ky­ky tut­kia mieli­kuviaan, ihmis­suh­teitaan ja nii­den muu­tosta se­kä saa­da yh­teys vau­vaan hän­tä näke­mättä tai vie­lä tunte­mat­takaan, on tärkeää varhaisen kiintymyssuhteen syntymiselle. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos vanhemmalla on vakavia ongelmia, kuten päihderiippuvuus.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yleisin ehkäistävissä oleva sikiövaurio. Pienten lasten huostaanotoissa on valtaosassa taustalla vanhempien päihteidenkäyttö. Päihteidenkäyttöön liittyvien sikiöhaittojen tunnistaminen ja minimointi, päihdehaitoista kertominen, päihdehoitoon pääseminen ja kuntoutukseen motivoiminen ovat tärkeitä. Kohtuvauvan turvaaminen päihteiltä ja vanhempien kuntoutuminen vähentävät inhimillistä kärsimystä ja sukupolvelta toiselle siirtyvän kaltoinkohtelun ketjua.

Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa todetaan, että kaikissa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Alkoholilain uudistus lähtee elinkeino- ja talouselämän tarpeista. Useat tutkimukset ja selvitykset ovat vahvistaneet näkemystä, että alkoholin saatavuuden lisääminen lisää kokonaiskulutusta. Tämä tarkoittaa myös alkoholin kulutuksen lisääntymistä odottavien äitien kohdalla. Lasten suojelu alkoholinkäytön haitoilta vaatii juuri päinvastaisia keinoja kuin uusi alkoholilain uudistus on ehdottamassa. Alkoholipolitiikkaa tehdään aikuisten ehdoilla, jättäen lapsen näkökulman huomioimatta. Toivottavasti yhteinen tahtotila löytyy ja alkoholilain kokonaisuudistus voitaisiin toteuttaa ennen kaikkea lapset ja lapsiperheet huomioiden. Tämä tarkoittaa, että kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon päihdeinterventioissa otetaan huomioon vanhempien päihteidenkäytön vaikutukset lapsiin.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän ensikodit ja avopalveluyksiköt tarjoavat päihdekuntoutusta ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemista päihteitä käyttäville raskaana oleville äideille ja pikkulasten vanhemmille. Odotusaika on erityinen mahdollisuus kuntoutua päihteiden käytöstä ja muuttaa elämää. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä tarjoaa tuloksellista hoitoa ja kuntoutusta päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Hoitojärjestelmän yhtenä tavoitteena on sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla päihteettömyyttä raskauden aikana. Vanhemman roolin löytäminen motivoi päihteettömyyteen ja voi antaa elämälle uuden suunnan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *