Ei ole helppoa olla näinä aikoina lapsi. Kun vuosi sitten media uutisoi lasten ilmastoahdistuksesta, on tänä keväänä ahdistusta nostattanut korona. Vaikka koronauutiset vyöryvät median välityksellä jokaiseen kotiin, on ilmastoasia edelleen yhtä ajankohtainen – ellei jopa ajankohtaisempi. Esimerkiksi ilmastoaktivisti Greta Thunberg on rohkaissut lapsia ja nuoria osallistumaan ilmastomielenosoituksiin verkon välityksellä ja kehottanut painokkaasti edistämään ilmastotekoja. Koronakriisi tai ei, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus puhtaaseen ympäristöön.

Lapsille ja nuorille ilmastokysymys on erityisen tärkeä, sillä se symboloi heidän oikeuttaan tulevaisuuteen. He odottavat päättäjien olevan solidaarisia tulevia sukupolvia kohtaan ja kantavan vastuunsa tulevaisuuden lasten oikeuksien turvaamisesta. Mikäli päättäjät eivät tee osaansa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, elinolosuhteet maapallolla käyvät vaikeiksi tuleville sukupolville. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta lasten vaatimus on täysin perusteltu. Lapsella on oikeus elämään, jota ilmastonmuutos monin paikoin uhkaa.

Luonto on tärkeä lapsille ja nuorille

Suomalaislasten arjessa ilmastonmuutos ei vielä näy isoina luonnonmullistuksina. Kuitenkin monet lapset myös Suomessa kantavat huolta ilmiöstä ja sen vaikutuksista muualla elävien lasten elämään. Kun lapsiasiavaltuutetun toimistossa selvitimme viime talvena lasten ja nuorten näkemyksiä ympäristöstä ja maapallon tulevaisuudesta, kertoivat monet nuoret kierrättävänsä ja ryhtyneensä kasvissyöjiksi ympäristösyistä. Vuoden 2016 Nuorisobarometrin mukaan 42 prosenttia nuorista on vähentänyt kuluttamista ympäristöä säästääkseen.

Silti kaikki nuoret eivät jaa huolta ilmastonmuutoksesta. Osa piti koko keskustelua ilmastonmuutoksesta turhana, sillä heidän mielestään se ei ole ongelma. Toisaalta nämäkin nuoret kertoivat arvostavansa luontoa ja sen puhtautta. Ilmastonmuutosta koskevista asenteista riippumatta luonto on lapsille ja nuorille tärkeä osa elämää.

Erilaiset näkökulmat, erilaiset haasteet

Myös luonto näyttäytyy eri tavoin erilaisissa ympäristöissä eläville lapsille. Kaupungissa on helppo valita julkinen kulkuneuvo, mutta maaseudulla kymmenien kilometrien päässä paikkakunnan keskustasta busseja ei kulje. Vaikka moni nuori tunnisti keskustelussa yksityisliikenteen päästöjen olevan osa ongelmaa, heidän elämänsä olisi varsin hankalaa ilman omaa mopoa tai perheen autoa. On myös nuoria, joiden perheen toimeentulo riippuu ympäristön kannalta ongelmallisena pidetyistä turvesoista. Lasten ja nuorten arki ei siis aina taivu vastaamaan niitä toiveita ja odotuksia, joita ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi esitetään. Usein ei myöskään ymmärretä niitä haasteita, joita lapset ja nuoret erilaisissa ympäristöissä kohtaavat.

”Muistakaa kuunnella nuorisoa, koska meissä on tulevaisuus!”

Maapallon tulevaisuutta koskevien päätösten suunnittelussa onkin ensiarvoisen tärkeää huomioida lasten ja nuorten monenlaiset näkökulmat. Olennaista on selvittää myös niiden lasten ja nuorten ajatukset, jotka eivät tuo kuuluvasti kokemuksiaan esille. Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa sekä siihen liittyvien asioiden suunnitteluun ja valmisteluun. Luonto, ympäristö ja ilmasto ovat näistä asioista keskeisimpiä. Vaikka vastuu on aina aikuisten, lasten ja nuorten ilmastoahdistusta on mahdollista lievittää antamalla heidän osallistua päätöksentekoon. Yhteistyö sekä osallistumaan ja vaikuttamaan kannustaminen voi jopa kääntää lasten ja nuorten ilmastoahdistuksen ilmastotoivoksi.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvitys lapsen oikeuksista ja maapallon tulevaisuudesta julkaistaan lokakuussa 2020. Julkaisu sisältää useita asiantuntijoiden ja tutkijoiden kirjoittamia artikkeleita, joissa myös lasten ja nuorten ajatukset ja kokemukset pääsevät esille.

#lapsenoikeudet #oikeustulevaisuuteen #rätttillframtiden #luonto #ympäristö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *