SOS-Lapsikylän koulutukea tarjoavassa lasten LäksyApuussa (sos-lapsikyla.fi) yhteydenotot ovat lisääntyneet ja avun tarpeet monipuolistuneet. Nuoremmat kävijät tarvitsevat enemmän tukea luetun ymmärtämisessä, ja etenkin matematiikan sanalliset tehtävät ovat useille haastavia. Suurin osa pyytää LäksyApuusta tukea koulutehtäviin, mutta apua haetaan myös motivaation puutteeseen, elämänhallintaan ja tulevaisuudensuunnitelmiin.

Uuden oppiminen innostaa!

Motivaation puute ei kuitenkaan selitä oppimistulosten laskua Suomessa (pdf), eikä heikommin pärjäävien kasvavaa osuutta. LäksyApuussa on huomattu, että vaikeuksistakin huolimatta lapset ovat innokkaita oppimaan. Suuri osa oppilaista on oma-aloitteisia ja vastaanottavaisia tuelle. Koulutehtäviin suhtaudutaan ylpeydellä. Lapset osaavat sanoittaa, että arvostavat apua ja aikuisen aikaa. Silloinkin kun tehtävät tuntuvat vaikeilta tai motivaatio on hukassa, lapset todella yrittävät. Tämä näyttäytyy myös niiden oppilaiden kohdalla, jotka kertovat, että heillä on erityisiä vaikeuksia oppimisessa. Näissä hetkissä on tärkeää, että on joku, joka kuuntelee ja auttaa eteenpäin.

Kiitos avusta tämä oli tarpeellista… Toi tuntuu mulle niin vaikeelta kun mulla on ADHD ja oon saanut vitosia matikasta todistuksesta ja kokeista matikka on mulle tosi vaikeeta niin ajattelin tulla tänne.

Avaimet ovat meidän aikuisten käsissä

Ongelmana ei siis ole lasten asenne. Kun oppimistuloksia katsoo tarkemmin, näkyy niissä selvästi (pdf) sosioekonomisten tekijöiden vaikutus, sukupuolten väliset erot ja kasvu alueellisissa koulutustasoeroissa. Kehityssuunta haastaa miettimään, miten varmistamme tasapuoliset mahdollisuudet oppimiseen jokaiselle lähtökohdista ja yhteiskunnallisista muutoksista riippumatta.

Ehkäpä asennemuutoksen pitäisikin tapahtua aikuisissa. Meidän tulee ymmärtää oppimisen tärkeys: koulutuksesta ei kannata leikata. Mikäli toivomme lasten oppimistulosten paranevan ja oikeuden oppimiseen toteutuvan tasa-arvoisesti, täytyy niihin panostaa. Yhteiskunnalliset investoinnit laajemminkin, esimerkiksi lapsiperheköyhyyden poistamiseksi, lisäisivät yhä useamman lapsen mahdollisuuksia menestyä koulussa.

Lisäksi se, miten me aikuiset oppimiseen itse suhtaudumme, antaa mallia lapsille. Positiivisella ja kannustavalla puheella voimme innostaa lasta koulunkäyntiin. Voimme välittää viestin siitä, että oppiminen on hauskaa ja hyödyllistä. Voimme näyttää mallia peräänantamattomuudesta, siitä, että haasteista huolimatta oppiminen on tärkeää ja koulutehtävistä selviydytään. Lapsella on oikeus kokeilla ja erehtyä, se on osa oppimisen polkua. Jokaisen tulisi saada tuntea ylpeyttä omasta kehityksestään. Tämä tunne kantaa pitkälle aikuisuuteen.

Jokaisella lapsella on oikeus oppimiseen. Se ei ole vain harvojen etuoikeus.

  • LäksyApuun päivystäjät auttoivat vuonna 2023 yli kahta tuhatta 4–9 luokkalaisia lasta koulutehtävissä anonyymissa chatissa keskustellen. LäksyApuu on saatavilla verkossa paikkakunnasta riippumatta. Apua koulutehtäviin saa suomeksi ja ruotsiksi. LäksyApuussa lapsi kohdataan ilman ennakko-odotuksia ja kannustaen. Lisätuki on erityisen tärkeää, jos lapsi kohtaa oppimista haastavia tilanteita koulussa tai kotona. Jokaisella lapsella tulisi olla luotettava aikuinen tukenaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *