Lapsuuteen kuuluu ilo ja leikki, yhdessäolo kavereiden ja turvallisten aikuisten kanssa. Näitä vahvistamme leirillä: tarjoamme lapsille ja nuorille huoletonta aikaa ja iän mukaista, iloa tuottavaa tekemistä. Leirillä lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä, kavereita ja turvallisia aikuiskontakteja.

Leiri on lapselle ikään kuin saareke, jossa lapsi on vapaa omasta arkiympäristöstä, suorittamisesta ja arjen paineista. Ohjaajat kuulevat, näkevät ja hyväksyvät jokaisen lapsen omana itsenään.

Kaikki lapset ovat samanarvoisia riippumatta lapsen ominaisuuksista, sukupuolesta, lapsen tai perheen tilanteesta tai kieli- ja kulttuuritaustasta.

Tämä kaikki edellyttää leiriohjaajalta kykyä jatkuvasti tarkastella omia arvojaan, asenteitaan sekä ajattelu- ja toimintatapojaan.

Ohjaajalta vaaditaan ymmärtävää ja lämmintä suhtautumista lapsiin ja lapsuuteen. Tarvitaan kykyä kuulla ja kuunnella, käydä dialogia ja nähdä jokaisen lapsen potentiaali. Ja tietysti rohkeutta asettaa rajoja, sillä oikeus olla oma itsensä ei tarkoita, että voi käyttäytyä miten tahansa.

Leireillä vuorovaikutus- ja kaveritaidot ovat tärkeitä. Ohjaajat tukevat lapsia niissä onnistumaan. Kiusaamista emme salli. Ehkäisemme kiusaamista yhteisöllisyydellä, joka rakentuu suvaitsevan ilmapiirin myötä. Kannustamme lapsia osallisuuteen sekä tunteiden ja mielipiteiden ilmaisuun.

Loppujen lopuksi kyse on jokaisen lapsen arvostavasta kohtaamisesta, kuten eräs vapaaehtoinen ohjaaja kirjoitti ilostaan olla lasten kanssa:

“Jokaisella lapsella on sisällään ‘timantti’. Haluaisin aina saada lapsen parhaimmat puolet esiin ja auttamaan ‘kasvamaan’, tuntemaan oman ainutlaatuisen arvonsa. Siksi on ilo olla mukana tässä tärkeässä toiminnassa.”

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 18.–24.11.2019.

Jokaisen ihmisen persoonallisuuden ja identiteetin kunnioittaminen kuuluu ihmisyyden ytimeen. Lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlavuoden kansallisena teemana on lapsen oikeus olla oma itsensä

Lapsella on Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan (artikla 31) oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, ikänsä mukaiseen leikkiin sekä virkistystoimintaan. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle eikä lasta saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi (artikla 2).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *