2014: Lapsen oikeus leikkiin

Lapsen oikeus leikkiin

Lapsen oikeus leikkiin

 

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Vuonna 2014 YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti 25 vuotta ja sopimusta juhlittiin ja tehtiin tunnetuksi Lapsen oikeuksien teemaviikolla 17.–21.11. Juhlavuoden teemana oli sopimuksen 31 artiklan mukaisesti lapsen oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan.

Juhlavuoden kunniaksi Lapsiasiavaltuutetun toimisto ja Lastensuojelun Keskusliitto yhdessä laajan lapsi- ja nuorisotoimijajoukon kanssa tekivät sopimusta sekä lasten ja nuorten oikeutta leikkiin, lepoon ja vapaa-aikaan tunnetuksi.

Leikki on lapselle luontainen tapa toimia, ja lapset myös oppivat parhaiten olemalla aktiivisia ja kiinnostuneita – leikkien, liikkuen, tutkien sekä taiteellisesti ilmaisten ja kokien. Leikissä mahdollistuu lapsen toimijuus, joka vahvistaa hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään. Leikin edellytysten luomisessa myös kasvattajalla on oma merkittävä roolinsa – kasvattajan tulee paitsi olla läsnä, kuulla, havainnoida ja ohjata myös sitoutua lapselle ominaiseen toimintaan sekä tukea lasten valintoja.

 

Leikin talo

Leikin talo on alle kouluikäisille lapsille suunnatuista kuvataidetehtävistä sekä toiminnallisista ja liikunnallisista tehtävistä koostuva kokonaisuus, jota voi toteuttaa päiväkotipäivän, kerhopäivän, iltapäiväkerhon tai muun toiminnan aikana joko yksittäin tai kokonaisuutena. Kokonaisuus huipentuu vanhemmille tai muille aikuisille järjestettävään tilaisuuteen.

Leikin talon tehtävien kautta haluamme korostaa leikin merkitystä osana lapsen kasvua ja kehitystä ja tuoda sitä kautta esille lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisiä periaatteita.

Tule mukaan juhlistamaan lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuotta ja astu sisään Leikin taloon!

Leikin_talo_kansi

 

 

 

 

 

Leikin talo (pdf)

 

Lekens hus

Lekens hus är en helhet som består av bildkonstuppgifter och uppgifter som förknippas med fysisk aktivitet. Ni kan göra uppgifterna i daghemmet, klubben eller eftermiddagsklubben eller i anslutning till annan verksamhet. Uppgifterna kan utföras var för sig eller som en helhet. Helheten kulminerar med ett evenemang som ordnas för barnens föräldrar eller andra vuxna.

Genom uppgifterna i Lekens hus vill vi betona lekens betydelse som en del av barnets uppväxt och utveckling, och genom detta lyfta fram centrala principer i konventionen om barnets rättigheter.

Välkommen med för att fira barnkonventionens jubileumsår.

Stig in i Lekens hus!

Lekens hus

 

 

 

 

Lekens hus (pdf)