Komitean päätelmät ja suositukset Suomelle

Lapsen oikeuksien komitean (ohchr.org) tehtävänä on lapsen oikeuksien sopimuksen 43 artiklan mukaisesti valvoa ja seurata lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa. Komitea on kansainvälisesti ylin instituutio, joka tulkitsee sopimuksen sisältöä. Sopijavaltioiden toimittamien määräaikaisraporttien perusteella komitea antaa valtiolle päätelmänsä, suosituksensa ja huomautuksensa, joiden tarkoituksena on edistää lasten oikeuksien toteutumista kyseisessä valtiossa. Sopimusvaltion tulee saattaa suositukset ja huomautukset julkisuuteen aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Määräaikaisraportointi ja sopijavaltioiden saamat valtiokohtaiset päätelmät ja suositukset ovat osa laajempaa kansallisen ihmisoikeustilanteen kehittämistä.

Lapsen oikeuksien komitea on antanut Suomea koskevat päätelmät ja suositukset (um.fi) vuosina 1996, 2000, 2005 , 2011 ja 2023. Komitean päätelmät ja suositukset liittyen valinnaiseen pöytäkirjaan lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin annettiin Suomelle vuonna 2005.

Lapsen oikeuksien sopimuksen ymmärtäminen edellyttää perehtymistä paitsi itse sopimukseen myös yleiskommentteihin ja sopijavaltion saamiin päätelmiin ja suosituksiin.

Lapsen oikeuksien sopimuksen kolmas valinnainen pöytäkirja oikeuttaa lapsen oikeuksien komitean tutkimaan yksilövalituksia. Pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitukset sekä valtioiden tekemät valitukset lapsen oikeuksien komitealle sellaisissa tilanteissa, joissa valtion katsotaan loukanneen lapsen oikeuksien sopimuksen turvaamia oikeuksia. Valitusmenettelyä koskeva valinnainen pöytäkirja tuli Suomen osalta voimaan 12.2.2016 (valtioneuvosto.fi).

Kolmas valinnainen pöytäkirja vahvistaa sopimuksen täytäntöönpanoa sekä vahvistaa ja täydentää kansallisia järjestelmiä, joiden avulla lapset voivat tehdä oikeuksiensa loukkauksia koskevia valituksia.