Sopimuksen valinnaiset pöytäkirjat

Lapsen oikeuksien sopimukseen on liitetty kolme valinnaista pöytäkirjaa. YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2000 näistä kaksi: Lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin (finlex.fi), (sopimusteksti englanniksi, ohchr.org) ja Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta (finlex.fi), (sopimusteksti englanniksi ohchr.org). Valinnaisen pöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin Suomi ratifioi 2002 ja valinnaisen pöytäkirjan lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta vuonna 2012.

Kolmannen valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee valitusmenettelyä YK:n yleiskokous hyväksyi 19.12.2011. Kolmas valinnainen pöytäkirja tuli kansainvälisesti voimaan 14.4.2014, kun sen oli ratifioinut (ohchr.org) riittävä määrä valtioita (pdf). Suomi kuului pöytäkirjahanketta edistäneeseen kymmenen valtion nk. ydinryhmään ja on allekirjoittanut valinnaisen pöytäkirjan 28.2.2012. Valitusmenettelyä koskeva valinnainen pöytäkirja (finlex.fi) on tullut Suomen osalta voimaan 12.2.2016 (valtioneuvosto.fi).

Valituksen tekeminen YK:n lapsen oikeuksien komitealle

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusoikeudesta tuli Suomessa voimaan 12.2.2016. Sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvilla lapsilla ja lapsiryhmillä on oikeus tehdä valituksia yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvovalle YK:n lapsen oikeuksien komitealle, jos nämä katsovat sopimusvaltion loukanneen heidän yleissopimuksella tai sen kahdella asiasisältöisellä valinnaisella pöytäkirjalla tunnustettuja oikeuksiaan. Lapsen oikeuksien komitea antaa kannanottonsa ja tarvittaessa suosituksia tutkittavaksi ottamiensa valitusten perusteella.

Valituksen tekeminen YK:n lapsen oikeuksien komitealle (lapsiasia.fi)

Englanninkielinen lomake valituksen tekemisestä ohjeineen (pdf)