Lapsen käsi maalaa valkoista kyyhkyä muraalille.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään tänä vuonna 14.–20.11.2022. Toiminnallinen teemaviikko tarjoaa tietoa ja työkaluja turvallisuuden edistämiseen kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Lapsen oikeuksien viestinnän teemana on tänä vuonna jokaisen lapsen oikeus elää ja kasvaa turvassa. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka on Suomessa ollut laintasoisena voimassa jo vuodesta 1991 alkaen, takaa jokaiselle lapselle oikeuden elää ja kasvaa turvassa. Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omasta turvallisuuden kokemuksesta.

Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta ovat murentaneet Suomessa viime vuosina erityisesti ilmastokriisi, koronapandemia sekä Ukrainan sota. Lasten ja nuorten välinen väkivalta on puhuttanut ja nuoret itse ovat nostaneet esille huoltaan kiusaamisesta sekä toiveitaan mielenterveyden tukemisesta.

Erityisesti tyttöjen kokemukset häirinnästä ovat lisääntyneet: THL:n kouluterveyskyselyssä (julkari.fi) vuonna 2019 reilu 30 prosenttia tytöistä kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää. Vuoden 2021 kyselyssä osuus oli kasvanut puoleen eli 50 prosenttiin. Pelastakaa Lapset ry:n Grooming lasten silmin -selvityksessä vuodelta 2021 (pdf) tyttöihin (67 %) oli kohdistunut poikia (34 %) enemmän groomingia netissä.

Aikuiset voivat aktiivisesti lisätä lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta esimerkiksi lainsäädännöllä, liikennesuunnittelulla, perheiden tuella ja syrjinnän vastaisella työllä. Erityisen tärkeää jatkuvasti muuttuvassa maailmassa on kuunnella lasten ja nuorten omia näkemyksiä ja kokemuksia turvallisuudesta, antaa heidän purkaa tunteitaan sekä tukea heitä heidän toiveidensa mukaisilla tavoilla.

Lapsen oikeuksien viestinnän koko vuoden sekä marraskuussa vietettävän lapsen oikeuksien viikon teemana on turvallisuus. Tunnisteiden #OikeusTurvallisuuteen, #MunTurvallisuus ja #SunTurvallisuus sekä harjoitusten, tiedon ja oppimateriaalien kautta kutsutaan aikuisia ja lapsia yhdessä pohtimaan turvallisuutta sekä sitä, miten se lasten elämässä toteutuu ja miten sitä voidaan vahvistaa.

Turvallisuus on…

Lapsen oikeuksien viestinnän teema näkyy järjestöjen, valtion, kuntien, seurakuntien ja vapaa-ajan toimijoiden toiminnassa pitkin vuotta. Teemaviikon marraskuussa järjestää Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja ohjaa lapsiasiavaltuutettu. Viestintäverkosto tarjoaa kouluihin ja varhaiskasvatukseen oppimateriaalia ja keinoja turvallisuuden käsittelemiseksi ja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi lasten lähiyhteisöissä.

Lapsen oikeuksien viestintäverkosto järjestää huhtikuussa 2022 lapsille ja nuorille kirjoituskilpailun, jossa kysytään lasten ja nuorten ajatuksia siitä, mitä turvallisuus on ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Kirjoituskilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen ala- ja yläkoululaiset opettajan tai huoltajan avulla tai itsenäisesti. Lasten ajatuksia turvallisuudesta tullaan nostamaan esille lapsen oikeuksien viestinnässä.

Ilmoittaudu mukaan Lapsen oikeuksien viikolle!

Koulut, varhaiskasvatusyksiköt ja tapahtumajärjestäjät voivat ilmoittautua mukaan Lapsen oikeuksien viikon verkkosivustolla. Osallistuminen on ilmaista, eikä ilmoittautuminen sido mihinkään. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja uutiskirjeitse. Lapsen oikeuksien teemaviikolla toimintaa voi järjestää kuka tahansa esimerkiksi kerhoissa, seurakunnissa, harrastuksissa tai erilaisissa tempauksissa.

Kutsumme tänä vuonna jokaista lasten parissa työskentelevää, päättäjää, vanhempaa, mediaa ja ennen kaikkea lapsia itseään pohtimaan lasten ja nuorten turvallisuutta ja sitä, miten voimme kukin omilla toimillamme sitä vahvistaa.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • Viestinnän asiantuntija Laura Sareskoski, laura.sareskoski@lskl.fi, p. 050 310 3086