Rakennuksen seinään projisoitu lapsen abstrakti, sinisävyinen valotaideteos. Erivärisiä sydämiä. Hämärä ilta-aika.

”Mikä on sinulle tärkeää? Mistä sinä tykkäät tai mistä sinulle tulee hyvä mieli?” Näitä pohdintoja nostaa esiin valotaideteos Malmi Maps, jossa 46 lasta tekee taiteen keinoin näkyväksi itselle merkittäviä asioita. Malmin postitalon seinässä loistaa syys-lokakuun vaihteessa lapsen oikeus hyvinvointiin, kun Reflektor -festivaali ja Lapsen oikeudet lyövät kättä.

Torstaina 28.9.2023 alkava Reflektor -audiovisuaalisen taiteen festivaali (reflektor.fi) tuo valotaidetta pimeneviin syysiltoihin Helsinkiin, Sotkamoon ja Vantaalle. Helsingissä festariteos Malmi Maps rummuttaa lapsen oikeuksien puolesta. Loistavaa!

”Tällainen projekti, jossa lapset pääsevät näkemään omia töitään talon korkuisina, luo korvaamattoman arvokkaita muistoja tulevaisuuden sukupolvelle paitsi audiovisuaalisen taiteen voimasta, myös muokkaa suhdetta omaan kotikaupunkiin,” kuvaa Reflektorin taiteellinen johtaja ja kuraattori Matti Jykylä Malmi Maps -teosta tiedotteessa (lskl.fi).

Lapsella on oikeus kulttuuriin

Malmi Maps -teoksessa konkretisoituu mm. lapsen oikeus saada näkemyksensä huomioonotetuiksi sekä lapsen oikeus kulttuuriin ja taiteisiin. Suomen jo yli kolmekymmentä vuotta sitten ratifioimaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta voi toteuttaa myös näin! Tärkeintä onkin, että lapsen oikeuksien käytäntöönpano tapahtuu kaikilla elämän ja yhteiskunnan osa-alueilla: arjessa, työelämässä, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulumaailmassa, politiikassa, taiteessa ja kulttuurissa…

Malmi Maps -teoksessa lapsi saa omalla asuinalueellaan tilaa aktiivisena toimijana, jonka ajatuksilla ja äänellä on merkitystä. Teos paitsi tarjoaa lapsille osallisuuden kokemuksen, myös lisää tietoisuutta lapsen oikeuksien merkityksestä ja ylipäätään lasten asemasta yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Teoksen taiteilijoina on Malmin peruskoulun 46 oppilasta, jotka ovat pohtineet valitsemillaan tekniikoilla asioita, joista saavat iloa ja jotka heille ovat tärkeitä.

Kollaasi lasten taideteoksista.

Kuva: Reflektor ry

 #SaanVoidaHyvin #SaatVoidaHyvin

Lapsen oikeuksien viestinnän teema on tänä vuonna oikeus hyvinvointiin. Teemalla Lapsen oikeuksien viestintäverkosto haluaa muistuttaa valtion velvoitteesta turvata lasten suotuisa kasvu ja kiinnittää huomio keinoihin, joilla viime vuosina haasteiden alla ollutta hyvinvointia voidaan vahvistaa. Lapsia ja nuoria kannustetaan keskustelemaan ja kertomaan, mistä heidän hyvinvointinsa muodostuu.

Kutsumme siis jokaista aikuista tutustumaan lasten ajatuksiin niin lähellä kuin vähän kauempana valotaiteen keinoin. Vanhemmille Malmi Maps -teoksen tarkastelu oman lapsen kanssa voi tarjoa hyvän paikan keskustella siitä, miten lapsi voi ja mitkä tekijät juuri hänen hyvinvointiinsa vaikuttavat.

Lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta lasten ja nuorten hyvinvointia tulee tarkastella ja edistää laaja-alaisesti. Malmi Maps -teoksen tämänvuotinen teema kuvaa suoraan lasten näkemyksiä siitä, millaiset asiat pitävät heidän hyvinvointiaan yllä. Teos muistuttaa myös meitä kaikkia siitä, että mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä voi tutkitusti lisätä taiteen keinoin – sekä luomalla sitä, että nauttimalla siitä. Taide parantaa mielialaa, itsetuntoa ja itseluottamusta, vähentää ahdistusta ja voi jopa pidentää ihmisen eliniänodotettakin. Taide voi myös auttaa meitä jäsentämään yhteiskuntaa ympärillämme, ja juuri niin lasten luoma yhteisöllinen valotaideteos tekee.

Nosta lapset pääosaan lapsen oikeuksien viikolla

Yhteiskunnassamme on paljon lapsia, joiden äänet eivät tule kuulluiksi. Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea, kannustusta ja mahdollisuuksia saadakseen kokemuksen siitä, että he ovat tärkeitä. Osallisuuden kokemus syntyy, kun ihminen tulee kuulluksi, kokee voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä ja tuntee olevansa merkityksellinen osa isompaa kokonaisuutta. Tarjoammeko lapsille ja nuorille tarpeeksi osallisuuden paikkoja? Näkyviä sellaisia?

Lapsen oikeuksien viikolla 20.-26.11.2023 meillä jokaisella on erinomainen tilaisuus pohtia lasten osallisuutta ja näkymistä yhteiskunnassa. Millä kaikilla tavoilla voisimmekaan nostaa lapset pääosaan? Ehkä osallistumalla Lapset mukaan töihin -päivään, ja kutsumalla lapset ja nuoret kehittämään työpaikkaa lapsimyönteisemmäksi? Ehkä hyödyntämällä Lapsen oikeuksien viikon materiaaleja varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja vapaa-ajantoiminnoissa? Ehkä vaatimalla päättäjiä kiinnittämään huomiota – ja euroja – lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen? Ehkä vahvistamalla paikallisten lasten ja nuorten omia ajatuksia tarjoamalla sille alustan?

Ihan jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että lapsen oikeus hyvinvointiin toteutuu paremmin.  Mikä kaikki sinun elämäsi lapsille ja nuorille tuottaa hyvinvointia? Mitkä asiat sitä haastavat? Anna lasten kertoa sanoin tai kuvataiteen keinoin!

Kuva: Reflektor ry – Hannu Iso-Oja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *