Kun lapset palaavat viikonlopun tai loman jälkeen takaisin kouluun, käy kiivas keskustelu siitä, mitä kaikkea lapset vapaiden aikana ovat ehtineet tehdä. Ne lapset, joilla harrastukset kuuluvat merkittävänä osana elämään, kuluu suuri osa vapaa-ajasta näiden asioiden parissa. Kuitenkin mukana keskustelussa on myös niitä lapsia, jotka eivät tähän kysymykseen pysty samalla tavalla vastaamaan, vaikka ehkä niin haluaisivatkin.

Meillä Pienperheyhdistyksessä on käynnistynyt tänä syksynä Minullakin on kerrottavaa  harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään -hanke, jonka tarkoituksena on löytää yhden vanhemman perheiden lapsille mieluinen harrastus, sekä samalla tuoda lisää voimavaroja koko perheelle. Hankkeeseen osallistuvilla perheillä on halua löytää lapselle harrastus, mutta esimerkiksi perheen resurssit ovat voineet sen estää. Usein taustalla voivat olla muun muassa taloudelliset sekä ajalliset haasteet.

Kaikille samanlainen mahdollisuus harrastaa

Marraskuun 20. päivänä vietetään Lapsen oikeuksien päivää. Vuoden 2017 lapsen oikeuksien teema, yhdenvertaisuus, liittyy vahvasti myös lapsen oikeuteen harrastaa. Mahdollisuus harrastaa tulisi taata jokaiselle lapselle taustaa katsomatta. Lasten oikeuksien 2. artikla korostaa, että kaikilla lapsilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet elämässä lapsen syntyperään, ihonväriin tai varallisuuteen katsomatta. Myös harrastukset ovat kaikkien lasten oikeus ja tehokas tapa tuottaa osallisuutta sekä yhteenkuuluvuutta.

Yhdenvertaisuuden merkitys korostuu myös, kun puhutaan erilaisista harrastusvaihtoehdoista. Yhdenvertaisuuden tulisi merkitä, että lapsella on mahdollisuus valita, mistä hän on kiinnostunut eikä pelkästään mihin perheellä on varaa. Lasten oikeuksien sopimuksen 31. artiklassakin on korostettuna, että jokaisella lapsella on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua muun muassa erilaisiin vapaa-ajantoimintoihin, vapaa-ajan virkistys toimintaan sekä kulttuuri- ja taide-elämään. Lapsen tausta ei saa määrittää sitä, mitä hän voi harrastaa.

Harrastuksen merkitys lapsen elämässä on valtava

Harrastuksen merkitys lapselle esimerkiksi mielekkään tekemisen tuoman ilon sekä uusien kavereiden saamisen kautta on merkittävää. Harrastaminen on suuri voimavara jokapäiväisessä arjessa, tuoden sisältöä lapsen elämään. Parhaimmillaan harrastus voi sytyttää koko elämän mittaisen kipinän. Jokainen lapsi on oma persoonansa omine kiinnostuksen kohteineen ja sen myötä lapsen ajatuksia harrastuksen valinnan suhteen on kuultava.

Erään perheen äiti totesi hankkeen alkaessa, että kokee edelleen jotain puuttuvan elämästään, koska ei itse lapsena aloittanut mitään harrastusta. Harrastuksen tuomat vaikutukset kantavat pitkälle elämään. Ne kasvattavat osallisuuden tunnetta sekä yhteenkuuluvuutta. Samalla ne myös tuovat itseluottamusta sekä mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä. Projektimmekin on jo sen osoittanut, että koskaan ei ole liian myöhäistä innostua uudesta asiasta. Lasten lisäksi myös heidän vanhempansa voivat löytää erilaisia harrastusmahdollisuuksia sekä mikä tärkeintä, yhteisiä kiinnostuksen kohteita koko perheelle.

Jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa

Kuitenkin nykyäänkin edelleen osa lapsista joutuu heistä riippumattomista syistä jäämään harrastusten ulkopuolelle. Jotta tilanne olisi toinen, vaatisi se kokonaisvaltaista muutosta yhteiskunnan toimintamalleissa. Vuonna 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnistyi työryhmä, jonka tavoitteena oli taata jokaiselle lapselle mieluinen harrastus, muun muassa lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä. Tämän kaltaiset toimet ovat tarpeellisia, jotta tulevaisuudessa kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa. Harrastukset ovat yksinkertainen ja helppo tapa osallistaa lapsia ja näin ollen sen tulisi olla meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Yksi vastaus artikkeliin “Minullakin on kerrottavaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *