lapsenoikeudet.fi-sivusto sai taannoin viestiä nimimerkiltä Rikkinäinen lapsi. Tämä parikymppinen miehenalku kirjoitti pysähdyttävästi siitä, millaista hänen elämänsä on ollut varhaislapsuudesta tähän päivään saakka. Tässä ote hänen tarinastaan.

“Olin kiu­sat­tu koko pe­rus­kou­lun ajan. Kiu­saa­mi­nen oli pää­a­si­as­sa hen­kis­tä. Koin myös jos­kus fyy­sis­tä vä­ki­val­taa. Lyö­mis­tä, tö­ni­mis­tä ja tal­vi­sin lu­mi­pe­su­ja. Jos­kus myös vaat­tei­ta­ni ja ken­ki­ä­ni hei­tel­tiin eri paik­koi­hin. Ol­les­sa­ni täy­si-ikäi­syy­den kyn­nyk­sel­lä ja aloi­tin am­mat­ti­kou­lun, jou­duin siel­lä­kin kiu­sa­tuk­si.

Mi­nus­ta le­vi­tet­tiin hu­hu­ja ja juo­ru­ja ym­pä­ri kau­pun­kia ja jou­duin jat­ku­vas­ti on­gel­miin. Sain ai­van tur­haan huo­non mai­neen ja olen nyt jou­tu­nut kan­ta­maan sitä 8 vuot­ta tä­hän päi­vään saak­ka. Koi­tin ol­la näyt­tä­mät­tä kuin­ka kär­sin. Olen jou­tu­nut vuo­sien var­rel­la pil­ka­tuk­si, hau­ku­tuk­si ja syr­ji­tyk­si hu­hu­jen ta­kia. En ky­ke­ne puo­lus­ta­maan it­se­ä­ni en­kä ky­ke­ne pu­hu­maan asi­ois­ta, et­tä mi­nua us­kot­tai­siin, sil­lä än­ky­tän.

Koen, et­tä mi­nul­la ei ol­lut lap­suut­ta ja nuo­ruut­ta ol­len­kaan. Jou­duin vain kär­si­mään, kun kiu­saa­jat tu­ho­si­vat elä­mä­ni. Kiu­saa­mi­sen trau­mo­ja voi­si ver­ra­ta sii­hen kuin oli­sin ol­lut va­ka­vas­sa on­net­to­muu­des­sa ja jou­dun nyt ole­maan hal­vaan­tu­nee­na pyö­rä­tuo­lis­sa. Täl­lä het­kel­lä teen su­ru­työ­tä kiu­saa­mi­sel­le me­ne­te­tys­tä elä­mäs­tä.”

Kiusaaminen on tahallista vahingoittamista, hirveä asia, jonka seurauksia sen uhri joutuu kantamaan pahimmassa tapauksessa koko loppuelämänsä.

Onneksi kiusaamiseen on alettu puuttua viime vuosina yhä järjestelmällisemmin mm. erilaisten kampanjoiden, hankkeiden ja ohjelmien myötä. KiVa Koulu -ohjelma on yhtenä monista tahoista lähtenyt mukaan torjumaan kiusaamista ja sen sivuilla onkin perustietoa kiusaamisesta sekä muun muassa opas vanhemmille. #kannustusryhmä-kampanjassa  kiusaamisen ehkäisemisen puolesta puhuu muun muassa presidentti Niinistö. Myös lapsen oikeuksien viestinnän Reilu koulu! -kampanjan oppilaiden tuottamissa videoissa kiusaaminen koulussa oli monen tarinan keskiössä.

On tärkeää, että kiusaamiseen puututaan heti kun se havaitaan – vain tällä tavoin voidaan pysäyttää pahimmillaan elämänmittainen kärsimys. YK:n lapsen oikeuksien pääperiaatteisiin kuuluu, että lapsella on oikeus olla oma itsensä. Ketään ei saa vähätellä tai kiusata esimerkiksi ulkonäön perusteella. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä omaan tahtiin.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *