Sopimuksen yleisperiaatteet

Sopimuksen yleisperiaatteet Lapsen etu (3 artikla 1 kohta) ja lapsen oikeus saada näkemykset huomioon otetuiksi (12 artikla) ovat lapsen oikeuksien …