Lapsi leikkii pohdiskellen lego-ukoilla.

Mitä lapsen etu tarkoittaa?

Kansalliseen lapsen oikeuksien viestintäverkostoon on uutena jäsenenä tullut mukaan Lasten oikeudet ry. Lasten oikeudet yhdistys edistää erityisesti lapsen oikeutta molempiin …

Sopimuksen yleisperiaatteet

Sopimuksen yleisperiaatteet Lapsen etu (3 artikla 1 kohta) ja lapsen oikeus saada näkemykset huomioon otetuiksi (12 artikla) ovat lapsen oikeuksien …