Illustrerade, gröna glasögon. Bakgrunden har färgglada ytor.

Också barn och unga som behöver särskilt stöd är experter på sina egna erfarenheter

Barn och unga som behöver särskilt stöd upplever mer våld i sitt liv än andra personer i deras ålder. Skyddet …

Ett illustrerat mörkt barn hoppar på en trampolin. Bakgrunden har färgglada ytor.

Har ni på er arbetsplats sett till att alla anställda känner till barnets rättigheter?

FN:s konvention om barnets rättigheter är den mest ratificerade konventionen om mänskliga rättigheter i världen. Trots detta vet inte så …

En glad, ung flicka sitter på golvet med en dator i knät mot en rosa bakgrund.

Pilotprojektet för barnbudgetering inleds

Riksdagens finansutskott beviljade i slutet av 2022 särskild finansiering för pilotprojektet med barnbudgetering för den nationella barnstrategin 2023–2024. Finansieringen är …

Ett illustrerat barn sitter i rullstol och läser. Bakgrunden har färgade ytor.

Uppföljningsrapporten om barnstrategin ger vägkost för den kommande regeringsperioden

Den första uppföljningsrapporten om den nationella barnstrategin offentliggjordes i mars 2023. Uppföljningsrapporten innehåller en koncis helhetsbild av välfärden för barn, …

Åtgärder krävs för att tillgodose barns kulturella rättigheter

Barndomen och ungdomen är viktiga skeden i livet. Då lär man sig bland annat att uttrycka sig, övar sociala färdigheter …

""

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin 20.12.2022

Åtgärd 18: Det genomförs ett projekt för att öka barns delaktighet vid beredningen av reformen av den sociala tryggheten Social- …

Tyttö makaa sängyllä pinkit kuulokkeet korvillaan.

Barnstrategins podcast-serie ”Finland för alla barn” lanseras!

En viktig del av genomförandet av den nationella barnstrategin är att förankra strategins innehåll i samhällets olika områden. Barnstrategins podcast-serie …

""

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin 8.11.2022

Välmående barn med goda kunskaper: Åtgärd 19 Det genomförs en påverkningskampanj tillsammans med den privata sektorns aktörer och den offentliga …

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin -text med färgglada ytor i bakgrunden.

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin 1.11.2022

Ett Finland för alla barn: Åtgärd 6 De utarbetas ett utbildningspaket för yrkesutbildade personer om mångfalden vad gäller sexuell inriktning …

""

Aktuellt om genomförandet av barnstrategin 18.10.2022

Välmående barn med goda kunskaper: Åtgärd 18 Det genomförs ett projekt för att öka barns delaktighet vid beredningen av reformen …