Varje barn har rätt till gott bemötande

Delta i sociala medier i kampanjen #JagÄrBetydelsefull #DuÄrBetydelsefull!

Enligt konventionen om barnets rättigheter har barn rätt till särskilt skydd och särskild omsorg.

Ändå blir alltför många barn och unga fortfarande dåligt bemötta. Mobbning och dålig behandling upplevs oftare än andra av sexuella minoriteter och könsminoriteter, personer som är placerade utanför hemmet, personer med utländsk bakgrund samt barn och unga med funktionsnedsättning på olika sätt.

Diskriminering kränker barnets människovärde. Därför vill vi se till att alla barn får ett gott bemötande.

Kampanjen #JagÄrBetydelsefull #DuÄrBetydelsefull utmanar alla att fundera över hur vi själva vill bli bemötta och hur vi bemöter andra. Ett gott bemötande är vars och ens rättighet och skyldighet!

I kampanjen presenteras barns och ungas egna erfarenheter av gott och dåligt bemötande i videorna Lasten ääni – Barnens röst. Se Barnens röst video på svenska på YouTube eller nedan. Du hittar alla videon på  Barnets rättigheters YouTube-kanal.

Delta i utmaningen och uppmuntra till gott bemötande!

Vilka stunder kommer du ihåg från din barndom när du har fått ett gott bemötande?

Kommer du ihåg någon sporrande kommentar av din hobbytränare eller trevliga ord av din lärare? Kommer du ihåg den stunden när de andra tog med dig i leken? Kom någon och hjälpte dig när du ramlade omkull med cykeln?

Dela ditt minne av ett gott bemötande i sociala medier och uppmuntra andra till gott bemötande av varje barn och ung person.

Så här kan du delta i kampanjen

  1. Gör en uppdatering på ditt konto i sociala medier där du berättar när du fått ett gott bemötande. Uppdateringen kan vara i bild-, text- eller videoformat.
  2. Lägg till i uppdateringen identifikationskoderna: #JagÄrBetydelsefull #DuÄrBetydelsefull
  3. Om du vill, kan du också tagga Veckan för barnets rättigheters konto i sociala medier: @BarnetsRättigheter
  4. Du kan också delta i kampanjen genom att dela med dig av videor eller bilder från kampanjen och utmana andra att delta!

Facebook-ramar för din profilbild

Ladda ner kampanjbilderna

Följ Barnets rättigheter i sociala medier