Lapsen oikeuksien viikkoa voi viettää kouluissa monin tavoin, esimerkiksi käsittelemällä aihetta oppitunneilla. Tähän tarkoitukseen tarjoamme niin yksittäisiä tehtäväideoita kuin kokonaisia tuntisuunnitelmiakin kaikille peruskoululuokille.

Sisällöt on suunniteltu niin, että ne kattavat monipuolisesti opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden osalta. Laaja-alaisen osaamisen osalta sisällöt tukevat esimerkiksi ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä (L1), kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua (L2), monilukutaitoa (L4), tieto- ja viestintäteknologian osaamista ja käyttöä opetuksessa (L5), työelämätaitoja (L6) sekä osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista (L7). Erityisen hyvin materiaalit sopivat monialaiseen oppimiseen sekä esimerkiksi sellaisiin oppiaineisiin kuin äidinkieli, historia, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, maantieto, terveystieto ja oppilaanohjaus. 7.–9. luokka-asteille on myös tarjolla toisen kotimaisen ja vieraiden kielen opetukseen soveltuvia tehtäviä.

Materiaalikokonaisuus rakentuu siten, että sen sisältöjä voi käyttää joustavasti, tavalla joka on kullekin luokalle ja opettajalle mielekkäin. Ohjeet, suunnitelmat, monistepohjat ja muut materiaalit ovat vapaasti ladattavissa Lapsen oikeuksien viikko -sivustolla.

Kokonaisuuksia on kolme, kattaen kaikki peruskoulun luokka-asteet: 1.–2. luokille, 3.–6. luokille ja 7.–9. luokille. Jokaiseen kokonaisuuteen kuuluu viisi tuntisuunnitelmaa, erillisiä tehtäviä, valmiita monistepohjia ja muuta tehtävissä tarvittavaa materiaalia. Viisi tuntisuunnitelmaa on rakennettu siten, että niistä voi halutessaan toteuttaa kaikki, osan tai vain yhden. Jokainen suunnitelma toimii hyvin siis myös itsenäisesti.

Lasten ja nuorten toiveet huomioitu

Tehtävät ja tuntisuunnitelmat on suunniteltu lasten ja nuorten toiveet huomioiden. Alkukeväästä 2020 Lastensuojelun keskusliitto teki kiertueen eri puolille Suomea kysyen koululaisten ajatuksia tulevaisuudesta sekä toiveita tehtävistä ja sisällöistä lapsen oikeuksien viikolle. Siellä nousi esimerkiksi toiveet käsitellä tulevaisuus-teemaan liittyen ympäristönmuutosta sekä ammatinvalintaa. Oppilaat myös toivoivat keskustelua mahdollistavaa materiaalia. Kokonaisuuteen sisältyykin paljon tehtäviä, joissa tutustutaan keskustelua herättävään materiaaliin, esimerkiksi videoon, ja pohditaan siinä nousevia teemoja yhdessä, kukin omista lähtökohdistaan käsin. Lapsen oikeuksien sopimuksen ja opetussuunnitelman perusteiden hengen mukaisesti kokonaisuus antaa tilaa lasten itsensä äänille ja ajatuksille, koskivat ne sitten lapsen oikeuksia, yhteiskunnan tulevaisuutta tai lapsen omaa elämää.

Tehtäväkokonaisuuteen mahtuu niin leikkimistä, keskustelua, kirjoittamista kuin näyttelemistäkin, ja tehtäviä on myös tarjolla tarvittaessa etäkouluun. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monipuolisesti materiaalia, josta jokainen oppilas ja opettaja voi löytää juuri itselleen mielekkään kokonaisuuden. Kannustan myös käyttämään materiaaleja inspiraationa uudenlaisten tehtävien ja suunnitelmien keksimiselle!

Uskon puhuvani kaikkien materiaalien suunnitteluun osallistuneiden puolesta, kun sanon, että tehtävien suunnittelu oli valtavan hauskaa ja mielenkiintoista. Lapsen oikeudet ja vuoden teema, oikeus tulevaisuuteen, antavat loputtomasti mahdollisuuksia koulutyöskentelyyn. Toivottavasti työn ilomme välittyy myös lopputulokseen, ja tehtäväkokonaisuudesta on teillekin hyötyä ja iloa!

Olisi mukava nähdä, miten teidän koulussanne vietetään lapsen oikeuksien viikkoa ja millä tavoin materiaalimme herää eloon. Muistakaa siis tägit #lapsenoikeudet ja #oikeustulevaisuuteen, jos julkaisette kuvia tai muuta sisältöä somessa!

 

2 vastausta artikkeliin “Lapsen oikeuksien viikko saapuu pian kouluihin

  1. Kysymys lapsen oikeudesta omaan mielipiteeseensä.
    Tapahtunut näin että 8vuotias sanoo selkeästi mielipiteensä missä haluaa asua. Lastensuojelu viranomaiset eivät edes kirjaa sitä ylös vedoten ikään ja kehitystasoon! Kyse kuitenkin älykkäästä normaalista lapsesta

    1. Kiitos kommentista. Lapsen oman mielipiteen selvittäminen kuuluu lastensuojeluun. Lastensuojelulain 5 §:n mukaan lapselle on hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla turvattava oikeus saada tietoa häntä koskevassa lastensuojeluasiassa ja mahdollisuus esittää siinä mielipiteensä. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa, lasta tai nuorta koskevaa päätöstä tehtäessä ja lastensuojelua toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen tai nuoren mielipiteisiin ja toivomuksiin.

      Virallinen (hallintolain 34 §:n mukainen) kuuleminen koskee 12 vuotta täyttänyttä. Mielipiteiden ja ajatusten esiin tuominen on lapsen oikeus, oli hän minkä ikäinen tahansa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *