Nuori istuu hymyillen sohvalla ja kuuntelee etualalla olevaa aikuista, jotka keroo jotainkin kynä kädessään. Lapsen oikeudet -tekstilogo.

Lapsen oikeuksien viikon teemana vuonna 2023 on lapsen oikeus hyvinvointiin, erityisesti mielen hyvinvointiin. Lapsen oikeuksien sopimus korostaa lapsen oikeutta elää mahdollisimman terveenä, saada suojelua ja huolenpitoa sekä tarvittaessa hoitoa.

Hyvinvoiva kouluyhteisö sekä terveellinen ja turvallinen kouluympäristö ovat oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin perusta. Opiskeluhuoltotyöllä edistetään, ylläpidetään ja luodaan edellytyksiä oppimiselle sekä psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus koko oppilaitosyhteisöä tukevaan ehkäisevään yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, jota toteuttavat kaikki oppilaitoksen työntekijät. Lisäksi heillä on oikeus yksilökohtaisiin opiskeluhuoltopalveluihin eli terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin ja psykologin palveluihin.

Mielenterveyttä edistetään kouluissa ja oppilaitoksissa tukemalla turvallista arkea. Ryhmäyttämisellä ja harjoittelemalla tunne- ja vuorovaikutustaitoja voidaan vahvistaa luokan tai opetusryhmän tuttuutta ja toimivaa ryhmädynamiikkaa. Ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä tuetaan mielen hyvinvointia, mutta samalla myös vähennetään riskiä mielenterveyspulmiin ja poissaoloihin. Onnistuakseen työ vaatii kaikkien koulun ja oppilaitosten toimijoiden yhteisten tavoitteiden asettamista, suunnittelua sekä sitoutumista niiden toteuttamiseen ja seurantaan.

Monipuolisesti lapsen ja nuoren kohtaamisen äärellä

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset ovat jokaisen oppilaan ja opiskelijan lakisääteinen oikeus, jolla varmistetaan lapselle ja nuorelle mahdollisuus kohtaamiseen ja asiointiin ammattilaisen kanssa. Terveystarkastuksissa keskustellaan aina hyvinvoinnista ja mielen hyvinvointiin vaikuttavista asioista, kuten nukkumisesta, rentoutumisesta, syömisistä, liikkumisesta, harrastuksista ja ihmissuhteista. Mielenterveyden edistäminen ja huoliin tarttuminen on keskeinen osa tapaamisten sisältöä.

Opiskeluhuoltopalveluissa voi asioida myös tarpeen mukaisesti. Psykologit tukevat oppilaita ja opiskelijoita erityisesti oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvissä pulmissa. Kuraattoreilla on taas vahvaa osaamista sosiaalisiin suhteisiin ja kiusaamiseen liittyvissä asioissa.

Yli puolet tytöistä ja runsas neljännes pojista on asioinut ainakin yhdessä opiskeluhuoltopalvelussa lukuvuoden aikana. Oppilaat ja opiskelijat osaavat siis käyttää terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin ja lääkärin palveluja ja kokevat saavansa niistä myös apua (Kouluterveyskysely 2023).

Lisää opiskeluhuoltopalvelujen käytöstä ja lasten ja nuorten kokemuksia niistä voit lukea mm. Lapsiasiavaltuutetun julkaisemasta artikkelikokoelmasta ”Terveys ja lapsen oikeudet” (julkaisut.valtioneuvosto.fi) artikkelissa ”Opiskeluhuoltopalvelut ovat lähellä lasta – saatavuudessa ja yhdenvertaisuudessa edelleen kehitettävää”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *