Skolbarn tillsammans.

Veckan för barnets rättigheter firan 14.11–20.11.2022. I år är trygghet temat för Veckan för barnets rättigheter – #MinTrygghet #DinTrygghet. Temaveckan bjuder in alla vuxna och barn att tillsammans fundera på trygghet och hur den förverkligas i barnens liv och hur vi alla aktivt kan stärka den.

Avgiftsfritt undervisningsmaterial, uppgifter och tips för att ta upp barnens säkerhet och barnets rättigheter finns på webbplatsen veckanforbarnetsrattigheter.fi. Allt material får fritt användas.

Skolmaterialet innehåller både hela timplaner och enskilda uppgifter för alla klasser i grundskolan. De behandlar bland annat barns och ungas trygghet i vardagen och i den digitala miljön samt barnets rätt till skydd och icke-diskriminering. Läs mer om timplanerna och uppgifter i Lärarguiden. Det mångsidiga materialet kan utnyttjas så att man lätt kan samla ihop en meningsfull helhet för sig själv och eleverna.

På webbplatsen finns också bakgrundsinformation om konventionen om barnets rättigheter och trygghetstemat. I år har vi för lärarna publicerat ett eget visuellt informationspaket om Veckan för barnets rättigheter och utifrån den kan ni med glädje inleda veckan. Senare på hösten publiceras också material för småbarnspedagokik samt fritids- och hobbyverksamhet.

Delaktighet är barnets rättighet, så ta med barnen och ungdomarna i planeringen av veckan. Berätta gärna i sociala medier att ni deltar i Veckan för barnets rättigheter och utmana också andra att delta! Kom ihåg att använda hashtaggar: #MinTrygghet #DinTrygghet. Tipsa också andra om veckan – ännu hinner de anmäla sig! I kommunikationsmaterialet för Veckan för barnets rättigheter hittar du t.ex. färdiga bilder som kan användas i sociala medier.

Veckan för barnets rättigheter ordnas av Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter, som Centralförbundet för Barnskydd koordinerar och barnombudsmannen leder.

Läs mer: