Tre glada flickor i en skolklass kramar varandra.

I år är temat för Veckan för barnets rättigheter välmående – #JagFårMåBra #DuFårMåBra. Nu finner ni materialet för skolorna på webbplatsen Veckanforbarnetsrattigheter.fi. Veckan firas 20.–26.11.2023 och bjuder in alla vuxna och barn att tillsammans fundera på välmående, speciellt psykiskt välmående, hur den förverkligas i barnens liv.

Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter erbjuder skolorna avgiftsfritt undervisningsmaterial, uppgifter och tips för att ta upp barnens välmående och barnets rättigheter. Allt material får fritt användas.

Skolmaterialet finns på webbplatsen  veckanforbarnetsrattigheter.fi.

Skolmaterialet innehåller uppgifter för alla klasser i grundskolan. Enligt den respons vi har fått, har vi inte hela timplaner det här året, utan läraren kan själv sätta ihop en sådan helhet som de vill som består av enskilda uppgifter. Uppgifterna behandlar bland annat barnets rätt till icke-diskriminering, att stärka den psykiska hälsan i vardagen och att ta hänsyn till alla olika delar av välmående. Läs mer i Lärarens guide. 

På webbplatsen finns också bakgrundsinformation om Konventionen om barnets rättigheter och välmåendetemat. Också i år har vi publicerat ett informationspaket om Veckan för barnets rättigheter (pdf) som ni kan inleda temaveckan med.

Morgonsamlingsvideo, affischer och bilder på sociala medier

 Kom ihåg att utnyttja morgonsamlingsvideon som publiceras närmare veckan och kommunikationsmaterialet för Veckan för barnets rättigheter! I kommunikationsmaterialet hittar ni bilder som kan användas på sociala medier och affischer.

Beställ ett kostnadsfritt skolbesök om barnets rättigheter för din klass!

Plan’s barnrättsambassadörer håller interaktiva och åldersanpassade lektioner om barnets rättigheter för alla åldersgrupper. Läs mera och beställ ett skolbesök här: www.globaalikoulu.net

Ta med barnen i planeringen av veckan och berätta också för andra att ni deltar!

Delaktighet är barnets rättighet, så ta med barnen och ungdomarna i planeringen av veckan! Berätta gärna på sociala medier om ni deltar och utmana också andra att komma med! Kom ihåg att använda hashtaggar: #JagFårMåBra #DuFårMåBra och tagga @lapsenoikeudet. Tipsa också dina kolleger om veckan – ännu hinner man anmäla sig!

Vi önskar att ni har en trevlig Veckan för barnens rättigheter!

Veckan för barnets rättigheter ordnas av Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter, som koordineras av Centralförbundet för Barnskydd och leds av barnombudsmannen.

#BarnetsRättigheter #JagFårMåBra #DuFårMåBra

Mer information:

Maria Talvitie, kommunikationsexpert, Centralförbundet för Barnskydd, maria.talvitie@lskl.fi, tfn 040-868 0260