Plärä minusta

Tavoitteet 

  • Tutustutaan Lapsen oikeuksien viikon teemaan ”Lapsen oikeus olla oma itsensä” 
  • Tutkitaan ihmisten erilaisuutta, ainutlaatuisuutta ja toimintamalleja 
  • Harjoitellaan kuvan elävöittämisen perusteita 

Kesto

45 min 

Tarvikkeet 

  • A4-papereita, lyijykyniä ja värikyniä 
  • Tietokoneet ja internet-yhteys 

 Toiminta 

 Lukekaa aluksi MLL:n Nuortennetistä artikkeli Uskalla olla oma itsesi (https://www.nuortennetti.fi/mieli-ja-keho/mielen-hyvinvointi/hyva-mina/uskalla-olla-oma-itsesi/). Keskustelkaa artikkelista yhteisesti. 

Apukysymyksiä 

  • Mitä tarkoittaa hyvä itsetunto? 
  • Miltä tuntuu kokea itsensä erilaiseksi kuin muut? 
  • Miksi erilaisia ihmisiä tarvitaan? 
  • Miten voisitte yhdessä varmistaa, että jokainen kokisi olevansa hyväksytty juuri sellaisena kuin on? 

Jaa oppilaat pienryhmiin. Keskustelkaa ryhmissä jokaiselle ominaisista toimintamalleista. Minkälaiset liikkeet tai ilmeet ovat sinulle tyypillisiä? Miten kasvosi liikkuvat, kun hymyilet? Minkälaisesta toiminnasta, ilmeistä tai liikekielestä muut tunnistavat sinut? Mikä tekee juuri sinun olemuksestasi erityisen? Muistakaa pitää keskustelu positiivisena. 

Askarrelkaa sitten plärät itsestänne. Plärän avulla on mahdollista kokeilla yksinkertaista kuvan elävöittämistä. Piirtäkää plärään kuva itsestänne ja kuvatkaa plärän avulla jotain itsellenne ominaista liikettä, ilmettä tai toimintaa. 

Ohjeet pienen plärän tekemiseen löytyvät osoitteesta https://peda.net/kannus/jvk/oppiaineet2/kuvataide/eo7/kuvataide-7-lk/5kuvaus/30-teht%C3%A4v%C3%A4  

Esitelkää valmiit plärät toisillenne. Kuvaavatko ne teitä itseänne? Pohtikaa lopuksi yhdessä, onko ihmisen persoonaa mahdollista kuvata kahdella kuvalla. 

Lisätehtävä  

 Miten kertoisit toiselle ihmiselle, että välität? Askartele itsellesi tärkeälle ihmiselle animoitu ystävänpäiväkortti, jonka hahmona seikkailee animaatiohahmoversio sinusta itsestäsi.  

 Esimerkkejä: https://www.youtube.com/watch?v=cIQ1PnPdWlg