Tehtävä 1: Tutustu Lapsen oikeuksien sopimukseen lehtiartikkeleiden kautta

Tutustukaa alla oleviin artikkeleihin. Valitkaa yksi teksti, johon tutustutte lähemmin.  

 • Lukekaa teksti huolella. 
 • Tutustukaan Lapsen oikeuksien sopimuksen artikloihin os. www.lapsenoikeudet.fi
 • Pohtikaa yhdessä mihin Lapsen oikeuksien artikloihin tekstit liittyvät. Yhdessä tekstissä voidaan viitata useampaan sopimuksen artiklaan. 
 • Tehkää tekstistä yhdessä parinne kanssa lyhyt power point –esitys missä kerrotte tekstin pääkohdat sekä niihin liittyvät lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat.  

Artikkeleita: 

Apukysymyksiä 

 • Mitä tunteita teksti herättää? 
 • Miksi on tärkeää, että transsukupuolisilla on oikeus olla oma itsensä? 
 • Pitäisikö useampien ihmisten olla vegaaneja? 
 • Miksi on tärkeää, että kiusaaminen saadaan lopetettua? 
 • Miten erilaisuus näkyy teidän koulunne arjessa? 
 • Millainen on hyvä vanhempi? 
 • Millä keinoin nuoret voivat vaikuttaa ilmastonmuutosta vastaan?