Tehtävä 8: Pohdintatehtävä oikeudesta olla oma itsensä

Tehtävän tarkoituksena on pohtia sitä, kuinka tärkeää on tulla kohdatuksi omana itsenään. Ryhmät katsovat kaksi tai kolme videota ja keskustelevat sen jälkeen niistä nousseista ajatuksista pohdintakysymysten avulla.

 • Tehtävän voi tehdä pienryhmissä tai koko luokan kanssa
 • Kesto: 45 min

Katsokaa ensin kaksi tai kolme alla olevista videoista

Keskustelkaa sen jälkeen ryhmässänne videoista näiden kysymysten avulla:

 • Mikä hetki videoista jäi mieleen? Miksi?
 • Millä tavalla nuoret kohtasivat muita näissä videoissa?
 • Mikä estää olemasta oma itsensä?
 • Minkälaisia kokemuksia teillä on
  tilanteista, joissa ei ole voinut olla oma itsensä?
 • Miten sinä voit auttaa muita siinä, että he uskaltavat olla rohkeasti oma
  itsensä?
 • Mistä tekijöistä muodostuu arvostava kohtaaminen?
 • Miksi on tärkeää, että jokainen uskaltaa olla oma itsensä?
 • Minkälaisessa tilanteessa sinä olet uskaltanut olla oma itsesi?
 • Millaisella konkreettisella teolla voit tänään auttaa jotain olemaan oma
  itsensä?

Tehtävä on toteutettu yhteistyössä Gutsy Go:n kanssa.

Rohkeasti minä

Arttu ja Oskari

Heppaterapiaa


Toinen mahdollisuus

Kaveritakuu

Joka kolmas