Elävä kaverikuva

Tavoitteet 

 • Tutkitaan ihmisten erilaisuutta, ainutlaatuisuutta ja toimintamalleja 
 • Opitaan pala-animaatiotekniikan perusteet 
 • Harjoitellaan tablet-laitteet animointiohjelman käyttöä 
 • Harjoitellaan ryhmätyötaitoja ja luovaa ilmaisua 

Kesto

60 minuuttia 

Tarvikkeet 

 • Edellisen tehtävän valmiit animaatiohahmot 
 • Tablet-laitteita tai älypuhelimia, joissa on käytössä Stop Motion -animointiohjelma 
 • A2-kokoisia väripapereita tai -kartonkeja 

Toiminta 

Jaa oppilaat pienryhmiin. Jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla tallessa omat animaatiohahmot. Lisäksi jokainen ryhmä saa käyttöönsä tablet-laitteen.  

Käykää yhdessä läpi animoinnin työvaiheet:  

 1. Tabet-laite tulee kiinnittää tiukasti telineeseen, jotta se pysyy paikoillaan. 
 1. Valitaan aloitusasetelma, kuvakulma ja kuvan rajaus. Animaation alkuun kannattaa kuvata 5–10 kuvaa pelkästä aloitusasetelmasta. 
 1. Hahmoja liikutellaan vain vähän (noin 50 mm) kerrallaan. Jokaisen liikkeen jälkeen siirretään kädet sivuun ja otetaan kuva. 

 Ryhmien tehtävänä on animoida hahmoistaan max 1 min mittainen elävä kaverikuva. Animaatiohahmot siis asetetaan kuvaan kaverikuvan tapaan ja heille animoidaan erilaisia liikkeitä, ilmeiden vaihdoksia ja muita toimintoja. Tarkoituksena on, että hahmoille animoidut liikkeet ilmentävät persoonallisia luonteenpiirteitä ja kertovat, minkälainen henkilö on kyseessä. 

Katsokaa valmiit liikkuvat kaverikuvat ja keskustelkaa yhteisesti. 

Apukysymyksiä 

 • Tuntuiko oman hahmon animointi helpolta / vaikealta? 
 • Miten työskentely ryhmässä onnistui? 
 • Miten eri hahmojen persoonalliset piirteet välittyivät valmiissa tuotoksissa? 
 • Millä tavoin eri animaatiohahmot erosivat toisistaan? 
 • Välittävätkö elävät kaverikuvat jonkinlaisia mielikuvia todellisuudesta?
 • Minkälaista hyötyä siitä, että luokassa on erilaisia ihmisiä, on? 
 • Toteutuuko jokaisen oikeus olla oma itsensä teidän luokassanne? Miten? 
 • Miten jokainen voisi omalta osaltaan parantaa koulukavereidensa oikeutta olla oma itsensä?