Vahvuuksien luokkakuva

Tavoitteet 

  • Tutustutaan Lapsen oikeuksien viikon teemaan ”Lapsen oikeus olla oma itsensä” 
  • Opitaan tunnistamaan omia ja luokkakavereiden vahvuuksia 
  • Harjoitellaan piirroshahmon luonteenpiirteiden kuvaamista

Kesto

45 minuuttia

Tarvikkeet 

  • Piirustuspaperia ja värikyniä 
  • Valkotaulu tai liitutaulu 

 Toiminta 

 Keskustelkaa aluksi yhteisesti Lapsen oikeuksien viikon teemasta ”Lapsen oikeus olla oma itsensä”. 

 Apukysymyksiä 

  • Miksi ihmiset ovat erilaisia? 
  • Mitä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus olla oma itsensä? 
  • Mitä tarkoittaa, että on samanarvoinen kuin muut? 
  • Miksi juuri sinä olet arvokas? 

Tarkastelkaa sitten omaa luokkaanne. Minkälaisia erilaisia vahvuuksia luokan oppilailla on? Mitä luokan eri oppilaat voisivat opettaa toisilleen? Tehtävässä on tärkeää keskittyä vain ihmisten positiivisiin puoliin. Kirjoittakaa jokaisen oppilaan yksi hieno luonteenpiirre tai erityinen taito taululle.  

Miettikää, miten kuvaisitte ihmisten erilaisia luonteenpiirteitä tai taitoja piirustuksessa. Minkälaiseksi piirtäisitte ihmisen, joka on aina ystävällinen toisille? Entä minkälaiseksi piirtäisitte ihmisen, joka erityisen nopea juoksija?  

Piirtäkää nyt itsestänne muotokuvat, jotka kuvaavat juuri sitä vahvuutta, joka jokaisesta on kirjoitettu taululle. Kirjoittakaa vahvuus mukaan muotokuvaan, esimerkiksi tekstiksi piirroshahmon paitaan.   

Leikatkaa valmiit hahmot irti piirustuspaperista ja liimatkaa ne luokkakuvaksi luokan seinälle. Valmis luokkakuva kertoo, kuinka paljon erilaista osaamista luokastanne löytyy.