Vuosi 2019 oppilaan omat sivut

Tehtävä 1: Tutustu Lapsen oikeuksien sopimukseen lehtiartikkeleiden kautta

Tehtävän tarkoituksena on tutustua Lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöön lehtiartikkeleiden ja blogikirjoitusten avulla. 

 • Tehtävä tehdään pareittain
 • Kesto: noin 2 oppituntia  

Tehtävä 2 : Ihmiskäsitys ennen ja nyt 

Tehtävässä tutustutaan erilaisiin ihmiskuviin lasten ja nuorten kulttuurissa esiintyvien hahmojen kautta. Tehtävässä pohditaan omaa ihmiskäsitystä, sekä sitä miten ihmiskäsitys on muuttunut ajan myötä. Tämän jälkeen tehdään vapaavalintainen tuotos

 • Tehtävän voi toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönä. 
 • Kesto: 1-2 oppituntia riippuen toteutuksesta.  

Tehtävä 3: Juliste Lapsen oikeuksista 

Tehtävän tarkoituksena on tutustua Lapsen oikeuksien sopimuksen artikloihin katsomalla video aiheeseen liittyen. Tämän jälkeen artikloihin voi tutustua lisää verkossa. Tehtävänä on tehdä yhdestä artiklasta juliste.  

 • Tehtävän voi toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönä. 
 • Kesto: 1-2 oppituntia. 

 Tehtävä 4: Mainosvideo lapsen oikeuksien sopimuksesta Suomessa 

Tehtävän tarkoituksena on tutustua Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohtia, mitkä asiat Suomessa ovat hyvin liittyen sopimuksen sisältöihin. Oppilaat valitsevat yhden aiheen ja tekevät aiheesta mainosvideon.  

 • Tehtävä toteutetaan ryhmätyönä. 
 • Kesto: 1 oppitunti. 

 Tehtävä 5: Täyttötehtävä Lapsen oikeuksien sopimuksesta

Tehtävän tarkoituksena on tutustua Lapsen oikeuksien sopimukseen, sen tavoitteisiin ja velvoittavuuteen. 

 • Tehtävä toteutetaan yksilötyönä. 
 • Kesto: 15 minuuttia. 

Tehtävä 6: Pohdintatehtävä ihmisyyden arvosta ja ennakkoluuloista

Tehtävän tarkoituksena on pohtia käsitystä ihmisyyden arvosta ja ennakkoluuloja. Ryhmät katsovat videon, jonka jälkeen he keskustelevat sen herättämistä ajatuksista apukysymysten avulla. 

 • Tehtävä koko luokassa tai pienryhmissä. 
 • Kesto: 20 minuuttia. 

Tehtävä 7: Esitys Lapsen oikeuksien sopimuksen käsitteistä

Tehtävän tarkoituksena on tutustua Lapsen oikeuksien sopimuksen eri käsitteisiin. Valituista käsitteistä tehdään vapaa-valintainen esitys.

 • Yksilö- tai paritehtävä.
 •  Kesto: 1-2 oppituntia.

Tehtävä 8: Pohdintatehtävä oikeudesta olla oma itsensä

Tehtävän tarkoituksena on pohtia sitä, kuinka tärkeää on tulla kohdatuksi omana itsenään. Ryhmät katsovat kaksi tai kolme videota ja keskustelevat sen jälkeen niistä nousseista ajatuksista pohdintakysymysten avulla.

 • Tehtävän voi tehdä pienryhmissä tai koko luokan kanssa.
 • Kesto: 45 min.