3-6 klass

Uppgifterna har indelats i timplaner, i uppgifter inom mediefostran och i uppgifter som kan skrivas ut. Under alla rubriker hittar du enkla uppgifter som kan utföras under lektionen och för hela lektioner. I bakgrundsmaterialen får du mer information. Se också annat bakgrundsmaterial på Lärarnas sidor. För elever på klass 6 lämpar sig också självständiga uppgifter, som finns på Elevens egna sidor.

Materialet och uppgifterna har indelats i tre ämnesområden:

1) historien om barnets rättigheter,

2) konventionen om barnets rättigheter och

3) rätten att vara sig själv.

Timplaner

Timplan 1: Vi bekantar oss med Barnkonventionen genom QR-orientering

Timplan 2: Vi bekantar oss med barnets rätt genom att teckna

Uppgifter inom mediefostran

Uppgift inom mediefostran: Bekant animationsfigur

Uppgift inom mediefostran: Levande kompisbild

Morgonsamlingar

Morgonsamling av barnombudsmannen Elina Pekkarinen: Morgonsamling

Uppgifter som kan skrivas ut

Sång om barnets rättigheter (på finska): Oma sinä (sanat ja nuotit) pdf
Lyrik och tonsättning: Tuomo Rannankari
Arrangemang: Ismo Koskela ja Tuomo Rannankari

Bekanta er med barnets rättigheter genom ett ordförklaringsspel: Ordförklaringsspel (pdf)

Genom blanketten för självutvärdering kan eleven bedöma hur bra eleverna känner till sina rättigheter: Självutvärdering (pdf)>>

Med diskussionskort kan eleverna diskutera barnets rättigheter: Diskussionskort

Välj en artikel i konventionen och illustrera den: Illustrera artikel (pdf)

Genom kompisboken lär ni er känna hurdana klasskamraterna är: Kompisbok (pdf)>>

Ordna en QR-orientering:

Koder för QR-orientering (pdf)

Frågor för QR-orientering (pdf)