Uppgift 5: Funderingsuppgift om medmänsklighet och fördomar

Syftet med uppgiften är att fundera på medmänsklighet och på fördomar.

 • Se i klassen på UNICEF:s video Would you stop if you saw this little girl on the street?
  https://www.youtube.com/watch?v=MQcN5DtMT-0
 • Fundera i grupper på svar på följande frågor:
  • Är alla människor likvärdiga?
  • Hur inverkar klädsel på människors förhandsuppfattningar?
  • Hur förverkligas barnets rättighet i olika delar av världen?
  • På viket sätt kan du bidra till att barnets rättigheter förverkligas?