Uppgift 6: Presentation av begrepp i Barnkonventionen

Gör en småskalig framställning (Powerpoint, väggarbete, video, animation, tecknad serie) av ett tema som du valt från listan. Presentera det arbete som du gjort för resten av klassen och lyssna också omsorgsfullt på de andras presentationer.

Tips! Testa klasskamraternas förmåga att lyssna genom att i slutet av presentationen ordna en Kahoot eller ett korsord i ämnet.

  • Förenta Nationerna
  • Historien om Barnkonventionen
  • Barnkonventionen i Finland (eller annat fritt valt land)
  • En fritt vald artikel
  • FN:s kommitté för barnets rättigheter
  • Ratificeringen
  • FN-stadgan
  • Tilläggsprotokollet