1-2 klass

Uppgifterna har indelats i timplaner, i uppgifter inom mediefostran och i uppgifter som kan skrivas ut. Under alla rubriker hittar du enkla uppgifter som kan utföras under lektionen och för hela lektioner. I bakgrundsmaterialen får du mer information. Se också annat bakgrundsmaterial på Lärarnas sidor. Om du vill öka på svårighetsgraden kan du ta också ta en titt på uppgifter för klass 3–6.

Materialet och uppgifterna har indelats i tre ämnesområden:

1) historien om barnets rättigheter,

2) konventionen om barnets rättigheter

3) rätten att vara sig själv.

Timplaner

Timplan 1: Vi bekantar oss med Barnkonventionen genom en åsiktslinje

Timplan 2: Vi bekantar oss med barnets rätt att vara sig självt

Timplan 3: Vi bekantar oss med Barnkonventionen genom QR-orientering

Uppgifter inom mediefostran

Uppgift inom mediefostran: Klassbild över starka sidor

Uppgift inom mediefostran: Legoanimation utifrån en berättelse

Morgonsamlingar

Morgonsamling av barnombudsmannen Elina Pekkarinen: Morgonsamling

Uppgifter som kan skrivas ut

Sång om barnets rättigheter (på finska): Oma sinä (sanat ja nuotit) pdf
Lyrik och tonsättning: Tuomo Rannankari
Arrangemang: Ismo Koskela ja Tuomo Rannankari

Komplettera uppgifterna på bilden om olika artiklar i Barnkonventionen: Jag har rätt att-uppgift (pdf)>>

Rituppgift om barnets rättigheter: Ritbild (pdf)>>

Välj en artikel i konventionen och illustrera den: Illustrera artikel (pdf)

Genom kompisboken lär ni er känna hurdana klasskamraterna är: Kompisbok (pdf)>>

Ordna en QR-orientering för din klass:

Koder för QR-orientering

Frågor för QR-orientering

Botten för uppgiften att teckna en serie: Botten för en tecknad serie (pdf)