Småbarnspedagogik

Veckan för barnets rättigheter är en riksomfattande temavecka som inriktar sig på småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundskolan och under veckan bekantar vi oss på brett plan med Barnets rättigheter. Veckan genomförs årligen i november kring Barnkonventionsdagen, men innehållet är tillgängligt under hela verksamhetsåret.

Målet med Veckan för barnets rättigheter är att barn och personal inom småbarnspedagogiken bättre känner till Barnkonventionen och tillämpar skyldigheterna i konventionen i daghemmens och andra småbarnspedagogikenheters vardag och i all praxis inom fostran.

I lagen om småbarnspedagogik betonas att barnets intresse kommer i första hand och att skyldigheterna i lagen bygger på att de stödjer att barnets rättigheter förverkligas. Även grunderna i småbarnspedagogikplanen förutsätter att barnets rättigheter beaktas inom småbarnspedagogiken.

FN:s konvention om barnens rättigheter, som i år fyller respektingivande 30 år är inte enbart ett juridiskt dokument, utan den kan fungera som en riktgivande princip inom småbarnspedagogikens vardag. FN:s konvention om barnens rättigheter är ett bra verktyg för att beakta barnens behov liksom för att främja och trygga barnens välbefinnande.

Av den människorättsfostran som genomförs inom småbarnspedagogiken framgår bland annat hur sensitiv och omtänksam den växelverkan är då personal inom småbarnspedagogik, barn och familjer möts, hur man ska verka i grupper med andra barn eller hur det som barnen är intresserade av beaktas och hur inlärningsmiljöer skapas tillsammans med barnen.

Vi sammanställer på webbplatsen Veckan för barnets rättigheter uppgiftspaket, med vilka man enkelt kommer i gång med temat med barn i olika åldrar.

Tiukus brev och annat material finns här.

Se bakgrundsmaterialet här.

Anmäl er med här.