Vad är Veckan för barnets rättigheter?

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka med aktiviteter om barnets rättigheter som riktas till skolorna. Målet är göra barnets rättigheter mer kända bland elever, lärare och skolpersonalen genom gemensamma aktiviteter. Undervisningsmaterialet har huvudsakligen riktats till elever i lågstadiet, men en del av materialet kan utnyttjas också på andra klasstadier. Veckan firas i år 18–22.11.2019 och temat är barnets rätt att vara sig själv.

 

Läs mer

Anmälningen till Veckan om barnets rättigheter har börjat!

Det är lätt att gå med i veckan för barnets rättigheter! Vi ger skolorna färdigt undervisningsmaterial, timplaner och praktiska tips.

Läs mer

Jag önskar att man i ärenden i anslutning till undervisning skulle lyssna på eleverna: på vilka sätt de lär sig bäst.”

65 % av de barn och ungdomar som svarade på Centralförbundet för Barnskydds enkät anser, att vuxna skulle fatta bättre beslut om de beaktar barnens åsikter. 42 % kom ihåg att man i deras skola tagit upp konventionen om barnets rättigheter.

(Enkät till barnen, Centralförbundet för Barnskydd 2017.)